Úvod Průběh toku Historie Fauna Flóra Vodní hospodářství O projektu

Průběh toku

U jezu Pilař

Průtok Majdalenou

Přes Odlehčovač

Přes Podřezanskou stoku

U Velkého Stavidla

U Opatovického rybníka

Průtok Třeboní

K Rožmberku

Okolo Káňova

Přes Přeseku

Kolem Koclířova

U Lomnice nad Lužnicí

Přes Záblatí

Přes Ponědraž

K Ponědrážce

Kolem Hliníře

U Ponědrážkovského ryb.

U NPP Ruda

U Horusického rybníka

Ústí

U jezu Pilař

Začátek Zlaté stoky.JPG, 139kB

Začátek Zlaté stoky

V současnosti začíná Zlatá stoka svůj tok na 116,9 říčním kilometru Lužnice na rozvodí nad jezem Pilař, který je výškově stavitelný, čímž lze ovlivnit množství vody vtékající do Zlaté stoky. Na úvodním snímku je Lužnice nahoře a vlevo, zatímco Zlatá stoka vpravo. Situace v terénu vypadá tak, že Zlatá stoka se odchyluje od Lužnice směrem na severozápad.

DSC03562.JPG, 166kB
Rozvodí nad jezem Pilař: Vody shora přitékající Lužnice buď pokračují dál Lužnicí vlevo, nebo naplňují Zlatou stoku vpravo

Původně však tok Zlaté stoky začínal až o čtyři kilometry níže po proudu, a to především v zájmu zajištění většího spádu.

Základní informace o jezu Pilař

Jez Pilař.jpg, 116kB
Varovné cedule na jezu Pilař upozorňující vodáky na nebezpečí
Jez Pilař.JPG, 128kB
Jez Pilař reguluje množství vody, která bude protékat Zlatou stokou

Zlatá stoka na jihovýchodním okraji Majdaleny

Po svém osamostatnění protéká Zlatá stoka západně od rybníka Pavelců, který je ovšem napájen z druhé strany Lužnicí, do níž také odvádí své vody. U rybníka zároveň dosahuje i jihovýchodního okraje obce Majdalena. Pod rybníkem u silnice z Majdaleny na Chlum u Třeboně nalezneme na pravém břehu penzion a restauraci U Pilaře.

DSC04373.JPG, 228kB
Zlatá stoka před silnicí z Majdaleny na Chlum u Třeboně
DSC03564.JPG, 210kB
Zlatá stoka za silnicí z Majdaleny na Chlum u Třeboně, u pravého břehu je vodočet

Vzápětí stoka podtéká silnicí na Majdalenu, za níž se stáčí k západu a zahradami protéká hlouběji do obce obce, přičemž její tok z povzdálí kopíruje silnici.

DSC03565.JPG, 234kB
Zlatá stoka protékající zahradami jihovýchodního okraje Majdaleny

Použité informační zdroje

Při zpracování této stránky byly použity následující podklady:

Monika Kopecká, 2.C