Úvod Průběh toku Historie Fauna Flóra Vodní hospodářství O projektu

Průběh toku

U jezu Pilař

Průtok Majdalenou

Přes Odlehčovač

Přes Podřezanskou stoku

U Velkého Stavidla

U Opatovického rybníka

Průtok Třeboní

K Rožmberku

Okolo Káňova

Přes Přeseku

Kolem Koclířova

U Lomnice nad Lužnicí

Přes Záblatí

Přes Ponědraž

K Ponědrážce

Kolem Hliníře

U Ponědrážkovského ryb.

U NPP Ruda

U Horusického rybníka

Ústí

K Ponědrážce

(Od Ponědraže k silnici na Ponědrážku)

Zlatá stoka u Ponědrážky

Tok Zlaté stoky

Zlatá stoka opouští Ponědraž na jejím severním okraji u křižovatky, z níž vycházejí silnice na Frahelž, která ji v tomto místě přechází po můstku, a silnice Ponědrážku, s níž Zlatá stoka na konci tohoto úseku znovu setká. Hned za zmíněným můstkem se Zlatá stoka dostává do rozsáhlé polní oblasti, v níž už po pár desítkách mětrů mění svůj směr téměř k východu, přičemž z povzdálí kopíruje silnici na Frahelž, a to v délce skoro půl kilometru. Na březích se vyskytují jen izolované stromy, častější jsou keře. Zbylé místo pak většinou vyplňuje vyšší podrost.

DSC04210.JPG, 257kB
Zlatá stoka v polích za Ponědraží, v pozadí silnice na Frahelž
DSC04221.JPG, 242kB
Zlatá stoka v polích za Ponědraží

Po půl kilometru se Zlatá stoka náhle prudce stáčí k severu a odpoutává se tak i od silnice. Stromy na jejích březích začínají tvořit relativně souvidslou řadu. Po necelých 300 m se ze Zlaté stoky odděluje vpravo stoka zásobující vodou rybníky Polník, Blatní rybník a Perklas.

DSC04185.JPG, 267kB
Zlatá stoka v polích mezi silnicí na Frahelž a lesíkem u Ponědrážky
DSC04234.JPG, 221kB
Odbočka stoky zásobující vodou rybníky Polník, Blatní rybník a Perklas

Po další stovce metrů se Zlatá stoka stáčí za západ, kde se její pravý břeh stává přirozenou jižní hranicí lesa, který je z větší části mokřadní.

DSC04257.JPG, 249kB
Zlatá stoka tvořící svým pravým břehem hranici mokřadního lesa před Ponědrážkou

Na posledních 150 m tohoto úseku se Zlaté stoka stáčí k severu zanořuje se do lesa, který je na levém břehu naštěstí nepodmáčený a dostává se k místu, kde ji přetíná silnice z Ponědraže na Ponědrážku.

DSC03775.JPG, 243kB
Zlatá stoka v lesíku před silnicí z Ponědraže na Ponědrážku
DSC03771.JPG, 223kB
Můstek silnice Ponědraž - Ponědrážka přes Zlatou stoku

Ponědrážka (Ponědrážko)

Ponědrážka

Ponědrážka je vesnice ležící dva a půl kilometrů od Ponědraže. Cestu mezi Ponědraží a Ponědrážkem lemují stromy a louky. Název vesnice byl pravděpodobně odvozen od osobního jména Ponědrah, podobně jako u sousední vsi. Až do 20. století se užívalo názvu Ponědrážko, současná podoba názvu má ženský rod – Ponědrážka.

Ponědrážka Vesnická památková zóna, jedna z nejmalebnějších obcí Třeboňska s dochovanými dvoulodními statky. Jsou zde krásné příklady zdobenější blatské architektury. Na návsi stojí udržovaná kaple s věžičkou, v obci je ještě několik malých kapliček, božích muk a křížků. Ponědrážka je obklopena množstvím rybníků a zatopených pískoven; v okolí se nachází řada ohrožených druhů rostlin a živočichů. Nejznámější rybníky jsou Švarcenberk a Ponědražský, a rozsáhlá rašeliniště chráněná v NPR Ruda, PR Hovízna a Hliníř. Obec je situována zcela mimo frekventovanější silnice, a proto je zde vládne klid a pohoda. Řídká zástavba chalup sloužících převážně k rekreaci, dodává místu idylickou a pohodovou atmosféru.  kaplicka.JPG, 37kB

 

Použité informační zdroje

Při zpracování této stránky byly použity následující podklady:

Klára Svitáková, 2.B