Úvod Průběh toku Historie Fauna Flóra Vodní hospodářství O projektu

Průběh toku

U jezu Pilař

Průtok Majdalenou

Přes Odlehčovač

Přes Podřezanskou stoku

U Velkého Stavidla

U Opatovického rybníka

Průtok Třeboní

K Rožmberku

Okolo Káňova

Přes Přeseku

Kolem Koclířova

U Lomnice nad Lužnicí

Přes Záblatí

Přes Ponědraž

K Ponědrážce

Kolem Hliníře

U Ponědrážkovského ryb.

U NPP Ruda

U Horusického rybníka

Ústí

Kolem Hliníře

Tok Zlaté stoky v lesích u Ponědrážky

Za silnicí z Ponědraže na Ponědrážku obtéká Zlatá stoka z jihu neprve jižní okraj Ponědrážky, u nějž se z ní odděluje stoka zásobující Ponědrážkovský rybník, který v tomto úseku Zlatá stoka obtéká z jihu. Při tom meadruje v lesích patřících obci Ponědrážka k západu až bývalému mlýnu U Chrtů, přičemž šířka jejího toku se postupně rozšiřuje až na 5 metrů. Nad mlýnem je proud stoky jen velmi mírný, takže tato část Zlaté stoky snáze zamrzá.

DSC03774.JPG, 241kB
Zlatá stoka u jižního okraje Ponědrážky těsně za silnicí z Ponědraže
DSC03758.JPG, 326kB
Lávka přes Zlatou stoku u jižního konce Ponědrážky
DSC03747.JPG, 198kB
Zlatá stoka v Ponědrážkovských lesích nad mlýnem U Chrtů

Nad mlýnem U Chrtů ze Zlaté stoky odděluje stoka zásobující vodou rybníky Hliníř a Kvíčadlo i Bošilecký rybník.

DSC03742.JPG, 206kB
Zlatá stoka těsně nad mlýnem U Chrtů
Na fotografii teče Zlatá stoka shoda vlevo pod překladem dolů na mlýn, zatímco doprava se odděluje stoka k Hliníři, Kvíčadlu a Bošileckému rybníku.

Mlýn U Chrtů

DSC03744.JPG, 265kB DSC03740.JPG, 327kB
Průtok Zlaté stoky kolem mlýna U Chrtů

Mlýn U Chrtů zatěžuje Zlatou stoku nejmenší ztrátou výšky ze všech jejích mlýnů - přichází zde pouze o 1,8 m. Mlýn se využívá již jen rekreačně, není funkční, zachován zůstal náhon a budovy.

Pod Hlinířem

Na úrovni mlýna U Chrtů se Zlatá stoka stáčí k severu pod hráz rybníka Hliníř, přičemž současně obtéká západní břeh Ponědrážkovského rybníka. Pak se stáčí na východ směrem k obci Ponědrážka, přičemž obtéká Ponědrážkovský rybník pro změnu ze severu.

DSC03727.JPG, 246kB
Zlatá stoka pod hrází Hliníře
DSC04930.JPG, 222kB
Ústí výpusti Hliníře pod severním koncem jeho hráze, místo prudkého obratu Zlaté stoky na východ

Hliníř

DSC03716.JPG, 264kB

Rašeliniště se stejnojmenným rybníkem západně od obce Ponědrážka. Přírodní památka Hliníř chrání menší přechodové rašeliniště s řadou malých mělkých tůněk, z nichž část v suchém období vysychá. Rašeliniště je útočištěm řady významných druhů rostlin a bezobratlých živočichů.

DSC03735.JPG, 203kB

Použité informační zdroje

Při zpracování této stránky byly použity následující podklady:

Matouš Vácha, 2.B