Úvod Průběh toku Historie Fauna Flóra Vodní hospodářství O projektu

Průběh toku

U jezu Pilař

Průtok Majdalenou

Přes Odlehčovač

Přes Podřezanskou stoku

U Velkého Stavidla

U Opatovického rybníka

Průtok Třeboní

K Rožmberku

Okolo Káňova

Přes Přeseku

Kolem Koclířova

U Lomnice nad Lužnicí

Přes Záblatí

Přes Ponědraž

K Ponědrážce

Kolem Hliníře

U Ponědrážkovského ryb.

U NPP Ruda

U Horusického rybníka

Ústí

Přes Záblatí

DSC04426.jpg, 246kB

Tok Zlaté stoky

Za Velkým lomnickým rybníkem protéká Zlatá stoka k západu oblastí rozsáhlých polí, kde přes ni asi po 800 m vede můstek soukromé polní cesty k usedlosti U Špuláka.

DSC04427.JPG, 248kB
Soukromý můstek na cestě k usedlosti U Špuláka
DSC04419.JPG, 206kB
Zlatá stoka za můstkem U Špuláka, vpravo cesta k můstku

Stoka pokračuje dál rozsáhlými poli k severozápadu. Její tok je téměř přímý, bez meandrů. Lemuje ho úzký pás stromů, většinou jen v podobě jediné řady stromů na každém břehu.

DSC04416.JPG, 255kB
Zlatá stoka v polích mezi usedlostí U Špuláka a silničkou k jihovýchodnímu okraji Záblatí

V místech, kde Zlatou stoku přechází můstek silničky směřující k jihovýchodnímu okraji Záblatí, se její tok stáčí opět k západu, přímo k Záblastskému rybníku. Kromě malého lesíka rozkládajícího se hned u můstku oba břehy stále lemuje vždy jen jedna řada stromů.

DSC04393.JPG, 231kB
Zlatá stoka v polích před Záblatským rybníkem

Jen pár desítek metrů před hrází Záblatského rybníka přes Zlatou stoku přechází silnice směřující k jihozápadnímu okraji Záblatí. Hned za jejím mostem se stoka obrací k severu a teče pod hrází Záblatského rybníka až k Záblatí, v jehož jihozápadním cípu je přes stoku postavena lávka pro pěší.

DSC04389.JPG, 273kB
Most silnice k jihozápadnímu okraji Záblatí, v pozadí jižní konec hráze Záblatského rybníka
DSC04383.JPG, 245kB
Zlatá stoka pod hrází Záblatského rybníka, vpravo v pozadí okraj Záblatí
DSC04375.JPG, 234kB
Lávka pro pěší přes Zlatou stoku na okraji Záblatí

Zlatá stoka protéká po západním okraji Záblatí až tvrzi, k níž patřil mlýn, který pro stoku představoval ztrátu celých 4 m nadmořské výšky. Mlýn dosud existuje, je však využíván pouze rekreačně a patrně i jako malá vodní elektrárna.

DSC04354.JPG, 248kB
Zlatá stoka na západním okraji Záblatí pod hrází Záblatského rybníka
DSC04353.JPG, 185kB
Záblatský mlýn (budova v pozadí)
DSC04373.JPG, 249kB
Zlatá stoka pod Záblatským mlýnem

Za tvrzí odbočuje ze Zlaté stoky vpravo stoka k Ponědražskému rybníku, jen o 100 m dále pak Zlatou stoku kříží Ponědražský potok, za nímž se Zlatá stoka pod severním koncem hráze Záblatského rybníka obrací obloukem na východ k Ponědraži. V oblouku ji mostem překonává silnice ze severního okraje Záblatí.

DSC04372.JPG, 212kB
Výtok Ponědražského potoka ze Záblastského rybníka do Zlaté stoky (vpravo) a jeho pokračování (vlevo)
DSC04331.JPG, 244kB
Zlatá stoka u silnice ze Záblatí na sever

Záblatí

DSC04334.JPG, 94kB Obec Záblatí (dříve Velké Záblatí německy Sablat) má 79 obyvatel, její katastrální území má rozlohu 1026 hektarů.

Pamětihodnosti v Záblatí

Použité informační zdroje

Při zpracování této stránky byly použity následující podklady:

Veronika Svobodová, 2.C