Úvod Průběh toku Historie Fauna Flóra Vodní hospodářství O projektu

Průběh toku

U jezu Pilař

Průtok Majdalenou

Přes Odlehčovač

Přes Podřezanskou stoku

U Velkého Stavidla

U Opatovického rybníka

Průtok Třeboní

K Rožmberku

Okolo Káňova

Přes Přeseku

Kolem Koclířova

U Lomnice nad Lužnicí

Přes Záblatí

Přes Ponědraž

K Ponědrážce

Kolem Hliníře

U Ponědrážkovského ryb.

U NPP Ruda

U Horusického rybníka

Ústí

U Velkého Stavidla

DSC03294.JPG, 238kB

Průběh toku

Za akvaduktem přes Podřezanskou stoku pokračuje Zlatá stoka k západnímu okraji polesí svaté Barbory. Nejprve směřuje cca 750 m k západu, přičemž se její levý břeh dostává do mokřadního lesa. U okraje polesí se pak obrací téměř k severu. Už před tímto obratem vstupuje Zlatá stoka do oblasti malých rybníků založených převážně u jejího levého břehu. Prvním z nich je Cizinecký rybník, za obratem následují Bahnitý rybník a Dolní Bahnitý rybník. Krátce na to již následuje celá plejáda rybníku Oborské soustavy. V jejím rámci v těsné blízkosti levého břehu stoky postupně následují čtyři rybníky: Dubový u Obory, Stavidlo pod Dubovým. Největším rybníkem je Velké Stavidlo, u jehož severovýchodního okraje stojí na levém břehu Zlaté stoky velký památný dub.

DSC03282.JPG, 261kB
Zlatá stoka u začátku Oborské soustavy - v pozadí za pasekou stromy na východním břehu Dubového u Obory
DSC03289.JPG, 253kB
Zlatá stoka u výpusti malého rybníka ležícího na pravé břehu Zlaté stoky proti Stavidlu pod Dubovým

Zajímavým prvkem na toku Zlaté stoky je také stavidlo umístěné přesně proti výpusti rybníku Velké stavidlo a umožňující vypouštět vodu ze Zlaté stoky do pomocné stoky ústící po 400 m do Podřezanské stoky. Přístup ke stavidlu umožňuje betonový překlad přes Zlatou stoku, z něhož je pořízen i úvodní snímek této stránky.

DSC03312.JPG, 250kB
Betonový překlad přes Zlatou stoku ke stavidlu pomocné stoky odvádějící vodu do Podřezanské stoky

Za památným dubem přechází přes Zlatou stoku zpevněná lesní cesta směřující k těžišti řašenily a pokračující polesím svaté Barbory dále jako Kočárka právě až na Barboru. Za můstkem lesní cesty následuje rybník Malé Stavidlo, který je naopak nejmenší z oborských rybníků ležících na levém břehu Zlaté stoky.

DSC03329.JPG, 248kB
Můstek zpevněné lesní cesty vybudované mezi Velkým a Malým stavidlem
DSC03335.JPG, 255kB
Zlatá stoka u Malého stavidla, v pozadí můstek lesní cesty

U Malého stavidla začíná Zlatá stoka obtékat oboru Prátr, rozkládající se podél levého břehu stoky, která nejprve ještě směřuje k severu, u severovýchodního rohu obory se však obrací k západu a směřuje k Opatovickému rybníku.

DSC06134.JPG, 257kB
Ohyb Zlaté stoky k západu u obory Prátr

Použité informační zdroje

Při zpracování této stránky byly použity následující podklady:

Klára Kolářová, 2.C