Úvod Průběh toku Historie Fauna Flóra Vodní hospodářství O projektu

Průběh toku

U jezu Pilař

Průtok Majdalenou

Přes Odlehčovač

Přes Podřezanskou stoku

U Velkého Stavidla

U Opatovického rybníka

Průtok Třeboní

K Rožmberku

Okolo Káňova

Přes Přeseku

Kolem Koclířova

U Lomnice nad Lužnicí

Přes Záblatí

Přes Ponědraž

K Ponědrážce

Kolem Hliníře

U Ponědrážkovského ryb.

U NPP Ruda

U Horusického rybníka

Ústí

Průtok Majdalenou

uvod.jpg, 313kB

Přes Majdalenu protéká Zlatá Stoka v nadmořské výšce 440 m n. m. bez významné ztráty výšky. Břehy celého tohoto úseku Zlaté Stoky dosahujícího délky kolem 3965 m jsou lemovány stromy a keřovými porosty.

Od silnice Majdalena - Chlum u Třeboně k silničce z jihozápadu Majdaleny

Za silnicí na Chlum u Třeboně se Zlatá stoka stáčí k západu, přičemž současná zástavba jihovýchodního okraje Majdaleny vyplňuje většinu území mezi levým břehem stoky a silnicí. Na pravém břehu se naopak rozprostírají louky až k místu, kde přes stoku blízko železniční stanice Majdalena (dříve nazývané Chlum u Třeboně) přechází silnice I/24 z Třeboně na Halámky. Břehy jsou pokryté převážně listnatými stromy, v některých částech koryta lze spatřit zelené porosty vyrůstající ode dna.

Nedaleko železniční stanice Majdalena roste na levém břehu Zlaté stoky památný dub letní, podle něhož se sousední restaurace jmenuje Hostinec pod dubem. V těchto místech je přístup ke stoce z celého tohoto úseku nejsnazší.

DSC03344.JPG, 266kB
Zlatá stoka před můstkem silnice I/24, vpravo vzadu památný dub letní a část Hostince pod dubem

Zlatá stoka podtéká můstek silnice I/24 a kráce na to i železniční trať Veselí nad Lužnicí - České Velenice, za níž se stáčí k severozápadu a spolu se železnicí i hlavní silnicí směřuje k severní části Majdaleny. Záhy ji při tom přechází silnička z jihozápadního okraje Majdaleny křižující rovněž železniční trat poblíž železniční stanice Majdalena.

DSC03345.JPG, 202kB
Můstek silnice I/24 přes Zlatou stoku
DSC03346.JPG, 205kB
Zlatá stoka mezi železničním mostem a mostem silnice z jihozápadního okraje Majdaleny

Mezi silničkami k železniční stanici a k železniční zastávce Majdalena

Za silničkou k železniční stanici se tok Zlaté stoky narovnává a jen s jedinou větší dvojitou zatáčkou směruje přímo k severozápadní části Majdaleny nejsoucí název Herda. Oba její břehy lemuje jediná řada vzrostlých stromů, za níž následuje pás luk. Na pravém břehu je za ním železnice, zatímco na levém místní komunikace kopírující stoku a za ní zpočátku rozsáhlý les, který s postupem k severu střídá právě zástavba Herdy. V celku vše vyznívá jako velmi příjemný kus zachovalé přírody v těsném sousedství civilizace.

DSC03141.JPG, 243kB
Zlatá stoka u západního okraje Majdaleny, vpravo v pozadí železniční trať

K Herdě tvořené spíše samostatně stojícími domy než souvislou zástavbou přitéká Zlatá skota od jihovýchodu, přičemž se postupně odklání od železnice i od silnice I/24 k severozápadu. U severního okraje Herdy je přes stoku postaven můstek silničky spojující Herdu se železniční zastávkou Majdalena.

DSC03167.JPG, 251kB
Zlatá stoka před můstkem v Herdě

U můstku v Herdě

Hned za můstkem končí na pravém břehu zástavba a střídá ji les. Levý břeh ještě pár set metrů vymezuje severní okraj Herdy, načež se i on zanořuje do hlubokého lesa nazývaného Sklenářka.

DSC03176.JPG, 240kB
Můstek v Herdě

Použité informační zdroje

Při zpracování této stránky byly použity následující podklady:

Michael Novotný, 2.B