Úvod Průběh toku Historie Fauna Flóra Vodní hospodářství O projektu

Průběh toku

Průběh toku

U jezu Pilař

Průtok Majdalenou

Přes Odlehčovač

Přes Podřezanskou stoku

U Velkého Stavidla

U Opatovického rybníka

Průtok Třeboní

K Rožmberku

Okolo Káňova

Přes Přeseku

Kolem Koclířova

U Lomnice nad Lužnicí

Přes Záblatí

Přes Ponědraž

K Ponědrážce

Kolem Hliníře

U Ponědrážkovského ryb.

U NPP Ruda

U Horusického rybníka

Ústí

Přes Přeseku

zlata stoka - hlavni foto.JPG, 161kB

Jihovýchodní okraj PR Olšina u Přeseky

Za mostem silnice z Přeseky k Rožmberku se na pravém břehu se rozkládá přírodní rezervace Olšina u Přeseky. V těchto místech vytváří Zlatá stoka velké množství meandrů. Po obou březích rostou stromy a keře. Levému břehu stoky se blíží severní okraj rybníka Káňov. Nadmořská výška stoky se zde pohybuje v rozmezí 429 – 430 m n. m.

DSC03990.JPG, 250kB
Zlatá stoka u mostu silnice z Přeseky k Rožmberku
zlata stoka - pr olsina jihovychod.JPG, 169kB
Zlatá stoka vymezující jihovýchodní okraj přírodní rezervace Olšina u Přeseky

Jihozápadní okraj PR Olšina u Přeseky

Podél celého jižního okraje přírodní rezervace Olšina u Přeseky stoka výrazně meandruje. Z obou stran je lemována keři a stromy. Na pravém břehu se nachází právě PR Olšina u Přeseky s rybníkem Vydýmač. Na levém břehu jsou pole. Nadmořská výška stoky zde dosahuje 429 m.

zlata stoka - pr olsina jihozapad.JPG, 142kB
Zlatá stoka opouštějící přírodní rezervaci Olšina u Přeseky na jejím jihozápadním okraji

Před Přesekou

V tomto úseku je tok stoky relativně přímý. Oba břehy lemují stromy a keře. Na pravo od stoky můžeme vidět 2 malé rybníčky, které představují výběžek národní přírodní rezervace Velký a Malý Tisý dosahující téměř až k pravému břehu Zlaté stoky. K oběma rybníčkům směřuje i polní cesta, jejíž můstak předznamenává začátek obce Přeseka. Na levém břehu stoky je pole. Nadmořská výška tohoto úseku je 429 m n. m.

zlata stoka - pred presekou.JPG, 177kB
Zlatá stoka v polích před Přesekou

Průtok obcí Přeseka

Stoka protéká podél severního okraje Přeseky z západu, přičemž členitost jejího toku výrazně vzrůstá. Oba břehy stále lemuje řada stromů. V místě nejbližším ke střdu Přeseky ze Zlaté stoky odbočuje Tisý potok, který teče do rozsáhlých mokřadů, v nichž začíná jihovýchodní zátoka rybníka Velký Tisý a které jou spolu s rybníkem chráněné NPR Velký a Malý tisý, která se opakovaně přibližuje pravému břehu stoky téměř až ke Koclířovu.

DSC04074.JPG, 236kB
Zlatá stoka na severozápadním okraji Přeseky

Za Přesekou

Za Přesekou se tok Zlaté stoky opět napřimuje. Z obou stran je lemována stromy. Na pravém břehu stále pokračují mokřady NPR Velký a Malý tisý, do níž vede i cesta překonávající Zlatou stoku po můstku jen pár set metrů od konce Přeseky. Na levém břehu se rozprostírají rozsáhlá pole. Nadmořská výška je stále okolo 429 m n. m.

zlata stoka - preseka.JPG, 181kB
Zlatá stoka před můstkem u severozápadního konce Přeseky
zlata stoka - za presekou a.JPG, 158kB
Zlatá stoka na začátku polí za Přesekou

Dále stoka téměř přestává meandrovat (nalezneme zde pouze pár zákrutů). Po obou březích je úzký pás stromů a za ním jsou pole. Z pravého břehu se odpojuje stoka zásobující vodou Kubínský rybník.

zlata stoka - za presekou b.JPG, 174kB
Zlatá stoka za Přesekou před začátkem stoky ke Kubínskému rybníku

Můstek na cestě k vršku Na Lůsech

O necelý kilometr dále je přes Zlatou stoku postaven most. Cesta přes něj vede na vršek Na Lůsech ze všech stran obklopený rybníkem Velký tísý. Na pravém břehu se dosavadní pás stromů postupně rozšiřuje do podoby lesíka, zatímco na levém břehu stále pokračuje oblast rozsáhlých polí.

DSC04087.JPG, 218kB
Zlatá stoka nad můstkem cesty k vršku na Lůsech
zlata stoka - mustek na cesty na lusech.JPG, 162kB
Můstek cesty k vršku na Lůsech přes Zlatou stoku

Před lesem Lišky

Dále po proudu stoky stromů na pravém břehu stále přibývá až do podoby několik set metrů širokého pásu lesa mezi pravým břehem stoky a Velkým tisým. Stoka opět meandruje a posléze se obloukem stáčí k severu do lesa Lišky. U vstupu do něj je přes stoku postavena improvizovaná lávka v nepříliš dobrém technickém stavu. Teprve v těchto místech znatelněji klesá nadmořská výška Zlaté stoky, která na lávka u vstupu Zlaté stoky do lesa Lišky dosahuje 426 m.

zlata stoka - pred lesem lisky.JPG, 190kB
Zlatá stoka před lesem Lišky
DSC04113.JPG, 244kB
Lávka u vstupu Zlaté stoky do lesa Lišky

Les Lišky

Na dalšího 3/4 kilometru se stoka zanořuje do lesa Lišky, který pak ještě obklopuje dalších 500 m levého břehu stoky, zatímco na pravém břehu les již ustupuje mokřadům lemujícím jihozápadní břeh Velkého tisého.

zlata stoka - les lisky.JPG, 156kB
Zlatá stoka v lese Lišky

U Kupínského rybníka

Mezi stromy severozápadního okraje lesa Lišky se náhle objevuje Kupinský rybník, podél jehož severovýchodního břehu se Zlatá stoka dostává až k silnici z Lomnice na Horní Slověnice, za níž už se rozkládá rybník Koclířov, který byl jedním z hlavním důvodů vzniku Zlaté stoky. Od břehu Kupinského rybníka stoka pokračuje pod silnicí a stáčí se k jižnímu cípu Koclířova.

zlata stoka - u kupinskeho rybnika.JPG, 182kB

Použité informační zdroje

Při zpracování této stránky byly použity následující podklady:

Richard Hejlík, 2.B