Olšina u Přeseky

(Přírodní rezervace)

Malý rybník a přiléhající olšina 0,5 km severovýchodně od obce Přeseka, poblíž Třeboně.

OlsinaUPreseky.jpg, 111 kB
Katastrální území Přeseka
WGS84 souřadnice 49°2'50.50"N,14°44'21.36"E
Rok vyhlášení 1994
Rozloha 6,28 ha
Nadmořská výška 430 m

Předmět ochrany

Zazemněný rybník s malou zbývající vodní plochou, která přechází přes husté porosty bažinných vrbin v mokřadní olšinu. Stromy jsou mnohde na chůdových kořenech a v podrostu nachází útočiště mizející mokřadní květena.

Rostliny

HydrocharisMorsus-ranae.jpg, 39kB Dnes je výtopa rybníka z velké části zcela pokryta olšinou lemovanou k otevřené a pomalu se uzavírající hladině vrbinami. Na hladině rybníka roste ojediněle voďanka žabí, v přítokové části větší populace ďáblíku bahenního, za hradbou vrb popelavých na nezpevněných půdách v podrostu olší roste blatouch bahenní, na prosvětlených místech ostřice nedošáchor, rozpuk jízlivý, zábělník bahenní a kosatec žlutý. Na nábězích chůdových kořenů rostou lilek potměchuť a kapraď osténkatá.

Živočichové

RanaArvalisBlueMale.jpg, 42kB Vzhledem k charakteru stanoviště je pravděpodobný výskyt řady druhů bezobratlých živočichů, především brouků, vázaných na olšiny. Významnějšími obratlovci jsou skokan ostronosý (Rana arvalis), chřástal vodní, strakapoud prostřední, lejsek bělokrký, rejsec vodní a vydra říční.

Použité informační zdroje

Při zpracování této stránky byly použity následující podklady:

Autor: Jan Hes, 2.B