V Luhu

(Přírodní rezervace)

Přírodní rezervace V Luhu je chráněným územím vyhlášným teprve nedávno - 5. 3. 2013. Nachází se nedaleko řeky Lužnice a rybníků Pěšák, Baštýř a Pišmist a v blízkosti železniční trati. Orgánem ochrany této přírodní rezervace je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR regionální pracoviště Jižní Čechy. V Luhu je ponechána svému přirozenému vývoji. Zajímavostí pro tuto přírodní rezervaci je, že se zde nachází asi 19 druhů ptáků.

021824_05_116396.jpg, 141kB
Katastrální území Frahelž
WGS84 souřadnice 49°7'18.28"N, 14°44'21.7"E
Rok vyhlášení 2013
Rozloha 10,01 ha
Nadmořská výška 415 - 414 m

Předmět ochrany

Tato přírodní rezervace je chráněná z důvodu výskytu vzácných živočišných i rostlinných druhů.

Rostliny

Na území této přírodní rezervaci převažuje dub letní. V menším množství pak olše lepkavá, topol osika a topol bílý, či vrba bílá. Co se týče zastoupení keřů, V Luhu roste hlavně střemcha obecná a vrba popelavá.

Houby

V této přírodní rezervaci se houby příliš nevyskytují, za zmínku však jistě stojí sírovec žlutooranžový, jinak také chorošovec sírový či choroš sírový. Je z rodů troudnatcovitých a jedná se o dřevokaznou houbu.

sírovec.jpg, 132kB

Živočichové

V této přírodní rezervaci je bohaté zastoupení fauny. Můžeme zde nalézt z řad obojživelníků skokana štíhlého, ropuchu obecnou, rosničku zelenou, skokana zeleného a skokana krátkonohého. Z plazů se běžně vyskytuje užovka obojková. Co se týče ptactva, v Luhu hnízdí strakapoud prostřední, žluna šedá a lejsek bělokrký. Z ohrožených druhů zde žije brouk páchník obecný. Vetšina bezobratlých živočichů, zejména brouků, se pak váže na flóru. Mnoho z nich žije v odmuřelých částech stromů.

Rana_dalmatina.jpg, 68kB

Použité informační zdroje

Při zpracování této stránky byly použity následující podklady:

Autor: Anežka Zywczoková 2.C