Pískovna u Dračice

(Přírodní památka)

Pískovna u Dračice je přírodní rezervace poblíž obce Rašpach. Nachází se v prostoru bývalé těžebny štěrkopísku a má komplexní charakter. Pískovna demonstruje vznik přírodovědecky hodnotné lokality při těžbě tradiční místní suroviny a zároveň dokladuje geologickou stavbu Třeboňské pánve.

piskovna.jpg, 139kB
Katastrální území Klikov (okres Jindřichův Hradec)
WGS84 souřadnice 48°53'35.759"N, 14°56'1.529"E
Rok vyhlášení 2001
Rozloha 7,5 ha
Nadmořská výška 458 - 470 m

Předmět ochrany

Část toku říčky Dračice v úseku mezi státní hranicí s Rakouskem a obcí Klikov. Důvodem jsou unikátní geologicko-geomorfologické jevy na bázi kvartérních sedimentárních vrstev, biotopy skalních výchozů, drobné mokřadní biotopy na dně pískovny a na ně vázaná rostlinná i živočišná společenstva s výskytem ohrožožených druhů.

Rostliny

PalickovecSedavy.jpg, 54kB Vyskytuje se zde několik druhů rostlinných biotopů. Zásluhou písčitého prostředí zde najdeme paličkovec šedavý (Corynephorus canescens) a nahoprutku písečnou (Teesdalia nudicaulis). Významnou složku tvoří mokřady. U břehů potoka spatříme různé kapradiny. V lesích rostou olše a převážně smrky.

Živočichové

Ropucha.jpg, 33kB Jelikož jde o oblast, přes kterou přechází mnoho živočišných druhů. Hlavním kriticky ohroženým druhem je ropucha krátkonohá (Bufo calamita - kriticky ohrožený druh) a blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus - kriticky ohrožený druh), dále skokan štíhlý (Rana dalmatina) a rosnička zelená (Hyla arborea). Z plazů se hojně vyskytuje zmije obecná (Vipera berus) a dva druhy ještěrek - ještěrka obecná (Lacerta agilis) a ještěrka živorodá (L. vivipara). Výjimečnost území podtrhuje i v rámci Čech zcela mimořádné zahnízdění vlhy pestré (Merops apiaster). Spatříme zde i listokaze kovového (Anomala dubia, Col., Scarabaeidae) a Písečníka lemovaného (Omophron limbatum). V blízkosti vody žije střevlík Lionychus qadrillum. Na spoře travnatých a sucých plochách sídlí střevlík hlaváč (Broscus cephalotes). Na březích tůní byl nalezen střevlík Dyschirius nitidus, jehož výskyt je součastné době v CHKO Třeboško jediný právě v Pískovně u Dračice.

Použité informační zdroje

Při zpracování této stránky byly použity následující podklady:

Autor: Erik Böhm, 2.B