Losí blato u Mirochova

(Přírodní rezervace)

Rašeliniště nacházejíci se asi kilometr od obce Mirochov. Navazuje na bývalé Příbrazské rašeliniště, které je zcela zničeno těžbou rašeliny. Velkou část zabírají porosty blatkovského boru. Systém odvodňovacích kanálů a prameniště vytváří slatiniště.

251341.jpg, 220kB
Katastrální území Mirochov, Dolní Lhota, Příbraz
WGS84 souřadnice 49°0'39.48"N, 14°57'23.22"E
Rok vyhlášení 1994
Rozloha 202,60 ha
Nadmořská výška 470 - 490 m

Předmět ochrany

Předmětem ochrany je rozmanitá rašeliništín flóra a fauna, která byla poničena mnoholetým těžením rašeliny.

Rostliny

VlochyneBahenni.jpg, 77kB Mezi stromy zde najdeme borovici lesní, borovici blatku, břízku bělokorou a břízu pýřitou. V porostu převládá borůvka černá a brusinka obecná. Nejčastěji se zde však setkáme s mokřadním rostlinstvem jako je rojovník bahenni nebo vlochyně bahenní. Dále kapraď osténkatou, jeřáb ptačí a největší těboňskou plochu suchopýru pochvatého, smíšeného s klikvou bahenní. Ve stokách kvete ďáblík bahenní a prameníště pokrývá ostřice zobánkatá.

Houby

Na mrtvých kmenech roste ohňovec borový, kropilka stopkatá, pórnovitka borová, choroš poloplástový a další dřevokazné houby.

Živočichové

Alces alces.jpg, 138kB Žije zde zmenšující se polupace žluťáska borůvkového, vázaného ma vlochyni bahenní. Ze stenotropních druhů můr nalezneme můra vlochyňovou, (Anarta cordigera), můru sivou (Papestra biren), dřevobarvce vlochyňového (Lithophane lamda) a šedavku mokřadní (Celaena haworthii).

V oblasti hnízdí křivka obecná, kulíšek nejmenší, sýc rousnatý a v ochranném pásmu rezervace i chráněný čáp černý. Příležitostně lze zahlédnout i losa evropského.

Použité informační zdroje

Při zpracování této stránky byly použity následující podklady:

Autoři obrázků:

Autor: Martin Galia