Projekt CHKO Třeboňsko

Projekt o Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko zpracovali studenti 2.B a 2.C Gymnázia Pierra de Coubertina Tábor v rámci výuky informatiky v roce 2017.

Strukturu a stylování projektu navrhli Marian Ray z 2.C a Jan Vondruška z 2.B. Každý z dalších studentů zpracoval obsahovou náplň stránky o jednom z maloplošných zvláště chráněných území ležících v CHKO Třeboňsko. Logo projektu vytvořila Sabina Berková z 2.B.

Děkujeme správně CKHO Třeboňsko za možnost využít v našem studentském webovém školním projektu její podklady, zejména pak fotografie z její fotogalerie. Za vstřícnost děkujeme i dalším autorům, kteří poskytli své fotografie.

UstiRybneDoLuznice.jpg, 226kB

Loučíme se fotografií ústí Rybné (Rybného potoka) do Lužnice u okraje PR Krabonošská niva v místě na česko-rakouské státní hranici, kde se Lainsitz definitivně stává Lužnicí a které by si jistě také zasloužilo být součástí CHKO Třeboňsko, jehož hranice probíhají jen nedaleko od něj.

Richard Černý
2.B
2.C