Ruda u Kojákovic

(Přírodní rezervace)

Ruda se nachází 1,5 km od obce Branná. Podloží tvoří diamantové jíly až diatomity. Je to významná botanická a ornitologická základna.

RudaUKojakovic.jpg, 115kB
Katastrální území Kojákovice
WGS84 souřadnice 48°56'45.11"N, 14°45'59.96"E
Rok vyhlášení 1991
Rozloha 44,69 ha
Nadmořská výška 449 - 450 m

Předmět ochrany

Pobřežní porosty se samy vyvíjí. Josu ovlivněny vyšším obsahem živim v rybníku. Je tu také hnízdiště rybáka černého, který zde tvoří kolonii. Není přístupné veřejnosti.

Rostliny

SuchopyrUzkolisty.jpg, 96kB Část rybníka pokrývají bezkolencové louky. Najdeme zde bezkolence modrého, třtinu šedavou, vřes obecný a málokdy zde najdeme prhu arniku, srpici barvířskou, řebříček bertrám a čertkus luční. Na toto pásmo se navazuje pásmo ostřicovorašelníkových společenstev svazu.

Zde nalezneme ostřici zobánkatou, suchopýr úzkolistý, zábělníka baheního a mnoho dalších. Toto pásmo opět přechází na porosty vysokých ostřic, kde můžeme objevit hlavně ostřici štíhlou. Ruda je obklopena rašelníkem jednostranným a mechy rodu srpnatka.

Na okraji jezírek se ostřicové porosty bulvovitě rozpadají. V jezírkách najdemem významnou bublinatku jižní. Nachází se zde i pásmo jehličnatých porostů. Zde se nechází hlavně borovice a smrk. Zřídka zde můžeme najít břízy a vrby.

Živočichové

Hnízdí zde kopřivka obecná, moták pochop, chřástal vodní, bekasina otavní, čírka modrá, cvrčilka zelená, bramborníček hnědý a slavík modráček. Vyskytují se zde také různé druhy savců a obojživelníku. Například vydra říční a skokan ostronosý.

021801_05_116270.jpg, 56kB

Použité informační zdroje

Při zpracování této stránky byly použity následující podklady:

Autor: Tereza Vaňková, 2.C