Žofinka

(Národní přírodní rezervace)

Žofinka je národní přírodní rezervace v okrese Jindřichův Hradec 2 km západně od Dvorů nad Lužnicí.

Zofinka.jpg, 168kB
Katastrální území Dvory nad Lužnicí (okres Jindřichův Hradec)
WGS84 souřadnice 48°49'16,76"N, 14°53'00"E
Rok vyhlášení 1975
Rozloha 462 ha
Nadmořská výška 463 – 478 m

Předmět ochrany

Důvodem založení této rezervace byly přirozené lesní porosty, rašeliniště, borovice blatka (Pinus rotundata) a rojovník bahenní (Ledum palustre).

Součástí Žofinky je od roku 2013 Trpnouzské blato (104 ha), které tuto rezervaci obohacuje o další vzácné rostliny i živočichy. Důvodem založení této rezervace byly přirozené lesní porosty, rašeliniště, borovice blatka (Pinus rotundata) a rojovník bahenní (Ledum palustre).

Geologie

Horninové podloží tvoří pískovce a slepence, jílovité pískovce a prachovce a různobarevné jíly a jílovce.

Rostliny

Lycopodium_annotinum.jpg, 104kB Nachází se zde vlochyně, suchopýr pochvatý, klikva žoravina, violka bahenní, rosnatka okrouhlolistá, ptačinec dlouholistý, ptačinec bahenní a plavuň pučivá.

Živočichové

Lacerta_vivipara.jpg, 60kB V rezervaci se hojně vyskytuje ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), hnízdí čáp černý (Ciconia nigra), jestřáb lesní (Accipiter gentilis) a datel černý (Dryocopus martius), vodouš kropenatý (Tringa ochropus), lelek lesní (Caprimulgus europaeus). Nejvzácnější je zde chráněný žluťásek borůvkový (Colias palaeno), který je vázáný na vlochyni.

Použité informační zdroje

Při zpracování této stránky byly použity následující podklady:

Autor: Veronika Nekolová, 2.B