Kozí vršek

(Přírodní památka)

Přírodní památka, která leží na severovýchodním okraji obce Vlkov u Veselí nad Lužnicí v Jihočeském kraji. Nachazí se zde skalka z ruly na které roste Koniklec jarní, který je v této oblasti chráněný.

PP_Kozi_vrsek.jpg, 210kB
Katastrální území Vlkov nad Lužnicí (okres Tábor)
WGS84 souřadnice 49°9'24.7"N, 14°43'25.5"E
Rok vyhlášení 1924
Rozloha 0,38 ha
Nadmořská výška 417 - 422 m

Předmět ochrany

Tato oblast je chráněna kvůli výskytu Koniklece jarního. Koniklec jarní se vyskytuje velmi ojediněle a právě oblast Kozí vršek je jedna z mála oblastí, kde můžeme Koniklec najít. Rostlinka je zde chráněna už od 20. let 20. století.

Rostliny

Dříve zde převažovala společenstva vřesovišť. V dnešní době je zde zastoupeno mnoho druhů. Nejpočetnějším zástupcem mezi stromy je Dub letní. Dále zde můžeme najít Břízu bělokorou nebo Borovici lesní. Koniklec_jarni.jpg, 83kB Z bylinného patra zde dominuje výskyt Kostřavy ovčí a Metličky křivolaké. V dalších místech (hlubší půdní horizonty, skalní výchoz, písčité okraje pahorků) přírodní památky Kozí vršek se nachází Zběhovec lesní, Jahodník obecný, Mochna jarní, ostřice jarní. Na písčitých okrajích skalního pahorku se vyskytuje velmi vzácný Nepatrnec pískomilný a nejvzácnější druh - Koniklec jarní.

Koniklec jarní (Pulsatilla vernalis) patří do čeledi pryskyřníkovité. Jde o vytrvalou rostlinu, která dosahuje výšky 5-10 cm, za plodu dosahuje až 35 cm. Lodyha rostliny je přímá, huňatá. Květy jsou vzpřímené nebo mírně skloněné. Tvar květu je nálevkovitý až zvonkovitý. Koniklec se zbarvuje v různých odstínech, vně může mít barvu od narůžovělé až po nafialovělou. Uvnitře je většinou bělavý.

Dub letní (Quercus robur), který můžeme také znát pod názvem křemelák, je listnaný strom, který pochází z čeledi bukovitých. Doba, kdy Dub letní kvete je od dubna až do května. Strom může dosáhnout výšky až 45 m, avšak roste vemli pomalu. Zralého věku dosahuje až ve 100 letech a považuje se za dlouholetý. Může se dožít klidně i 2000 let.

Živočichové

Na území žije převážně řada teplomilných druhů hmyzu z nichž nejnápadnější je mandelinka Hispa atra. Dále zde žijí i zástupci stejnokřídlých i dvoukřídlých. Mezi stejnokřídlými můžeme najít zástupce kříska Ulopa reticulata a mezi dvoukřídlé můžeme zařadit váhalku Trixoscelis marginella. Také zde byly nalezeny druhy denních motýlů, které pomalu mizí z kulturní krajiny. Jedná se například o Modráska nejmenšího Cupido nimus a Okáče rosičkového Erebia medusa.

Použité informační zdroje

Při zpracování této stránky byly použity následující podklady:

Autor: Sabina Berková, 2.B