Staré jezero

(Přírodní rezervace)

Umělá vodní nádrž Staré jezore (73 ha) s řadou ostrovů přecházející ve východní části v rozsáhlé přechodné rašeliniště, 1 km jihozápadně od obce Lutová.

StareJezero20140412.jpg, 125kB
Katastrální území Lutová
WGS84 souřadnice 48°58'44.10"N, 14°53'19.44"E
Rok vyhlášení 1994
Rozloha 128,42 ha
Nadmořská výška 440 - 441 m

Předmět ochrany

V této oblasti se vyskytuje několik významných druhů rostlin a živočichů. Rybník s mohutnou hrází porostlou duby, ostrovy a výtopou s litorálními porosty a přechodovým rašeliništěm s cennými rostlinnými a živočišnými společenstvi, s vysokou koncentrací hnízdících vodních ptáků. Z tohoto důvodu je této oblasti věnována větší pozornost a péče.

Rostliny

Můžeme zde vidět rákosiny nebo vysoké ostřice. Z rákosin tu dominuje především rákos obecný a zbochan vodní, který zde vytváří nádherné husté porosty, které připomínají koberce. Dále se tu vyskytuje rozpuk jízlivý, puškvorec obecný a halucha vodní. Na pevných půdách je rozšířená otřice štíhlá. Dále tu roste třtina šedavá, zábělník bahenní a obcas i bazanovec kytkokvětý, otřice zobánkatá, otřice plstnatoplodá. Ve zvodnělé olšině u hrázi roste ďáblík bahenní, otřice prodloužená, ostřice nedošáchor a lilek potměchuť.

StareJezero.jpg, 94kB

Živočichové

Podiceps_nigricollis.jpg, 64kB Z řad zvířecích je tato oblast bohatá na několik druhů bezobratlých živočichů například tesařík obrovský, kterého bychom hledali v dubech na hrázi, dále pak páchník hnědý a několik druhů kovaříků. Vyskytuje se zde celkem 36 druhů ptáků, mezi nimi například i vzácná potápka černokrká, husa velká, čírka obecná, kopřivka obecná, moták pochop, chřástal vodní nebo racek chechtavý. Nejčastěji se zde můžeme setkat se skokanem ostronosým, občas i s vydrou říční.

Použité informační zdroje

Při zpracování této stránky byly použity následující podklady:

Autor: Zdeněk Šobr, 2.C