Rybníky u Vitmanova

(Přírodní rezervace)

Výtopy rybníků Nový Vdovec (75 ha) a Ženich (78 ha) + a malé lesní rašeliniště 2 km jihovýchodně od obce Stará Hlína.

RybnikyUVitmanova.jpg, 60kB
Katastrální území Holičky u Staré Hlíny
WGS84 souřadnice 49°1'25.1" N, 14°50'25.2" E
Rok vyhlášení 1994
Rozloha 202,80 ha
Nadmořská výška 430 - 435 m

Předmět ochrany

Výtopy dvou rybníků - Nový Vdovec a Ženich a malé lesní rašeliniště 2 km jihovýchodně od obce Stará Hlína. Rybníky s mnoha zalesněnými ostrovy, členitými břehy (Nový Vdovec) a rozsáhlými porosty litorální vegetace.

V území se vyskytuje řada typických antropogenních tvarů - mohutné rybniční hráze, umělé ostrovy a stoky. Rybník Ženich je specifický tím, že je ohrázován ze čtyř stran a jeho hráz o celkové délce 3,5 km je nejdelší rybniční hrází v ČR.

Rostliny

Persicaria_amphibia.jpg, 55kB V posledních létech se vytvářejí vzplývavá společenstva vodních rostlin s porosty stolístku klasnatého, rdesna obojživelného, rdestu tupolistého a růžkatce potopeného.
V létech, kdy dochází k obnažování rybničního dna, se zde nachází puchýřka útlá, puštička rozprostřená, úpor šestimužný, kuřička ostnosemenná, v mělčinách vyrůstá kamyšník přímořský a šípatka vodní.

Rákos obecný tvoří na přítoku Ženicha a v jihovýchodní části Nového Vdovce porosty, které přirozeně přecházejí přes pásmo vysokých ostřic do řídkých bažinných vrbin a mokřadních olšin. Za východním břehem Nového Vdovce je kromě olšiny malé rašeliniště s porostem borovice blatky. V podrostu roste např. klikva bahenní, rosnatka okrouhlolistá a zřídka se zde výskytují hruštičky menší a kapradě hřebenité. V mělkých nádržkách roste zevar nejmenší a bublinatka jižní.

Houby

V těchto oblastech rostou helmovka jehličková, polnička bažinná, kalichovka a řasnatka síromléčná. Výjimečně lze spatřit i helmovku Bellovou.

Živočichové

KormoranVelky.jpg, 49kB V těchto oblastech se vyskytují kolonie hnízdícího kormorána velkého a racka chechtavého. Dále zde hnízdí husa velká, hohol severní, pochop rákosní, chřástal vodní a kropenatý, ledňáček říční, rákosník velký a slavík modráček. V blízkosti rezervace je hnízdo orla mořského a na ostrůvcích můžeme občast zpozorovat ostříže nebo včelojeda lesního.

V době migrací se na rybnících zdržují řádově stovky ptáků, především potápek, vrubozobých a racků. Rybníky jsou jedním z center výskytu vydry říční a nepravidelně se zde objevuje los evropský.

Použité informační zdroje

Při zpracování této stránky byly použity následující podklady:

Autor: Lucie Mrázková, 2.B