Ruda

(Národní přírodní památka)

Mimořádně cenné rašeliniště s četnými prameništi na jihovýchodním okraji Horusického rybníka

Ruda.jpg, 147kB
Katastrální území Bošilec, Horusice
WGS84 souřadnice 49°8'54.686"N, 14°41'21.140"E
Rok vyhlášení 1950 (okres Tábor) 1991 (okres České Budějovice)
Rozloha 14,65 ha
Nadmořská výška 415 - 417 m

Předmět ochrany

Přechodové a slatinné rašeliništû, v jehož prameništních plochách se zachovala velmi cenná boreální reliktní společenstva s řadou silně a kriticky ohrožených rostlinných druhů.

Rostliny

HlizovecLoeseluv.jpg, 19kB Jezírka a tůňky neprůchodných pramenišť na plochách narušených dřívější těžbou humolitu jsou pokryta porosty ostřic, nejčastěji ostřicí šedavou, ostřicí zobánkatou a místy i ostřicí mokřadní a ostřici plstnatoplodou, v severovýchodní části území je pak nejrozsáhlejší populace ostřice šlahounovité v jižních Čechách.

Tato společenstva hojně doplňuje vachta trojlistá, přelička poříční a suchopýr úkolistý. Objevuje se v nich i suchopýr štíhlý. Místa zpevněná rašeliníkem pokrývá dlouhými šlahouny klikva bahenní, objevují se na nich i nízká vrba rozmarýnolistá a kyhanka sivolistá.

Ve větších tůňkách se vyskytuje leknín bělostný a zevar nejmenší, a na jednom místě kvete žebratka bahenní. Můžeme zde nalézt i vzrůstově malou orchidej hlízovec Loeselův. V mělké vodě z koberců rašeliníku na povrch proniká ostřice šlahounovitá. Na okraji jezírek se objevuje suchopýr úzkolistý, sítina alpská, rosnatka okrouhlolistá, hrotnosemenka bílá, ostřice dvoudomá a dvoumužná a suchopýrek alpský. V zabahněných vodách roste ďáblík bahenní. V podmáčených místech zanikají rašelinné a bažinné vrbiny.

Houby

Na chráněném území můžeme pozorovat václavku bažinnou, třepenitku pomněnkovou, kožnatku rašeliníkovou a holubinku chromovou.

Živočichové

Na celém území žijí cenná společenstva bezobratlých živočichů s řadou tyrfobiontů a tyrfofilů. Ve stinných místech byl zjištěn vzácný krasec Aphanisticus pusillus. Na rozsáhlých porostech tavolníku žije motýl bělopásek tavolníkový, na zábělníku bahenním pak vroubenka Rhopalus maculatus, vzácný druh ploštice.

Významnými obratlovci jsou skokan ostronosý, bekasina otavní, chřtál vodní a linduška luční.

Ruda

Použité informační zdroje

Při zpracování této stránky byly použity následující podklady:

Autor: Martina Křemenová, 2.B