Kramářka

(Přírodní památka)

1. ledna 2016 v CHKO Třeboňsko přibyla nová přírodní památka – Kramářka. Jedná se o maloplošné chráněné území, které se nachází na pravém břehu Nežárky v severovýchodní části CHKO Třeboňsko.

033238_05_163159.jpg, 505kB
Katastrální území Kardašova Řečice
WGS84 souřadnice 49°8'18.45"N, 14°47'48.20"E
Rok vyhlášení 2016
Rozloha 35,50 ha
Nadmořská výška 416 - 420 m

Předmět ochrany

Předmětem ochrany jsou stanoviště mnoha ohrožených a chráněných druhů rostlin. Pestrý komplex lučních, mokřadních a vodních biotopů v říční nivě Nežárky, který zahrnuje provázaný systém mělkých vodních nádrží, hlubších tůní a jezírek v místě vytěženého ložiska rašeliny.

Rostliny

LovcikVodni.jpg, 56kB Vyskytuje se zde mnoho chráněných rostlin, např. leknín bělostný (Nymphaea candida), bublinatka bledožlutá (Utricularia ochroleuca), aldrovandka měchýřkatá (Aldrovanda vesiculosa), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), bazanovca kytkokvětá (Lysimachia thyrsiflora) a rdest alpský (Potamogeton alpinus).

Živočichové

Z bezobratlých je významně zastoupena fauna z řádů Odonata a Coleoptera. Vedle vážky jasnoskvrnné za zásadní lze považovat zejména šidélko lesklé, jehož výskyt je řazen mezi druhy kriticky ohrožené. Vyskytují se zde také vážka temnoskvrnná, lesklice skvrnitá, šídlo sítinové, šídlatka tmavá šídlatka hnědá, šidélko kopovité a šidélko malé. Z významných druhů vodních brouků byly nalezeny např. Hydroporus scalesianus, Hydrophilus aterrimus, Rhantus suturellus, Graphoderus zonatus, Dytiscus circumcinctus a Dytiscus circumflexus nebo Hydaticus aruspex. Potvrzen zde byl i výskyt vodních pavouků - lovčíka vodního a mokřadního. Z obratlovců se zde vyskytuje několik druhů obojživelníků včetně skokana ostronosého, z ryb je významná populace piskoře pruhovaného či karase obecného.

Použité informační zdroje

Při zpracování této stránky byly použity následující podklady:

Autor: Monika Křížová, 2.B