Písečný přesyp u Vlkova

(Přírodní rezervace)

Izolovaný písečný přesyp (písečná duna) 1 km severozápadně od Vlkova

PisecnyPresypUVlkova.jpg, 172kB
Katastrální území Vlkov nad Lužnicí
WGS84 souřadnice 49°9'33.97"N, 14°42'51.55"E
Rok vyhlášení 1954
Rozloha 0,84 ha
Nadmořská výška 408 - 412 m

Předmět ochrany

Přesyp má dosud poměrně dobře zachovalý charakteristický původní tvar, který je nápadný převýšením o 4 až 6 m nad okolní krajinou. Je refugiem pískomilné květeny a entomofauny.

Původ a současnost

Duna vznikla na konci posledni doby ledové vyvátím jemnozrného písku z říčních nánosů Lužnice. Na počátku 20. století byla duna ještě přirozeně holá, v současnosti však musí být plochy čístého písku udržovány umělým odstraňováním nepatřičné vegetace.

Na počátku 20. století byl písek do této oblasti ještě přivíván. Dnes už tomu tak není. V důsledku obhospodařovávání okolních půd a vzniku rozsáhlých jezer ztratil přesyp své zázemí, ze kterého byl formován.

Délka severojižní osy přesypu je 80 m a západovýchodní 60 m. Pozvolný východní svah dokazuje, že přesyp byl vytvořen díky východnímu větru. Na volných místech písečnéh přesypu je jemný žlutý písek, který při proudu větru vytváří snadno viditelné čeřiny.

PisecnyPresypUVlkova2.jpg, 180kB

Rostliny

PisecnyPresypUVlkova4.jpg, 93kB V místech pohyblivého písku rostou vzácné druhy pískomilných rostlin, pokrývá ho společenstvo neuzavřených písčitých trávníků (Corynephorion canescentis). Brzy na jaře na přesypu kvetou porosty kolence Morisonova (Spergula morisonii), rostou zde kostřava vláskovitá (Festusa filiformis) a kostřava drsnolistá (Festusa brevipila). V čistém písku tvoří trsy paličkovec šedavý (Corynephorus canescens).

Po obvodovu přesypu roste nahoprutka písečná (Guepinia nudicaulis), řeřicha ladní (Lepidium campestre), rosička lysá (Digitaria ischaemum), bělolist nejmenší (Logfia minima), nepatrnec rolní (Aphanes arvensis), písečnatka nejmenší (Arnoseris minima) a radyk prutnatý (Chondrilla juncea).

Směrem k řece je řesyp stabilizován skupinou dubů a mladým borovým lesíkem s vtroušenou břízou a osikou. V podrostu se ojediněle vyskytují keře srstky angreštu (Ribes uva-crispa), která kdysi rostla na březích starého, dnes již zasypaného ramene Lužnice.

Houby

V duně se vyskytuje měcháč Pisolithus tinctorius.

Živočichové

Na jaře se na přesypu objevují samotářské včely, kutilky a hrabalky. Mezi další významnou faunu patří saranče modrokřídlá, pavouci slíďák a plachetnanka. Nalezneme zde také vzácné druhy pískomilných motýlů, jako travaříky Agriphila poliella, Pediasia fascelinella nebo můra Agrotis vestigialis. Zjištěn byl i výskyt teplomilného dvoukřídlého hmyzu – váhalky Trixoscelis marginella. V píscích probíhá vývoj larvy vzácného listokaza Anisoplia villosa, v minulosti byl prokázán výskyt chrousta mlynaříka (Polyphylla fullo), kovaříka Cardiophorus asellus a květiníka Mecynotarsus serricornis. Typickými pavouky jsou slíďák Arctosa perita a plachetnatka Ceratinella wideri. Z přesypu byly popsány dva druhy hmyzu – poskočilka Dinocarsis hofferi a mšice Aphis succissae.

Nepravidelně zde hnízdí ťuhýk šedý a skřivan lesní.

PisecnyPresypUVlkova3.jpg, 140kB

Použité informační zdroje

ZnakSPopisem.jpg, 163kB Při zpracování této stránky byly použity následující podklady:

Autor: Richard Černý