Na Ivance

(Přírodní rezervace)

Přírodní rezervace Na Ivance je úsek řeky Lužnice s krátkým úsekem řeky Dračice.

Nivní prostředí rezervace Na Ivance, 281kB
Katastrální území Cep, Hamr, Klikov, Suchdol nad Lužnicí, Tušť (okres Jindřichův Hradec)
WGS84 souřadnice 48°55'22"N,14°53'48.39"E
Rok vyhlášení 1998
Rozloha 132,36 ha
Nadmořská výška 441 – 450 m

Předmět ochrany

Na Ivance je rezervace, která chrání rozsáhlé meandry řeky Lužnice. Je to nivní prostřední, ve kterém se vyskytují desítky velkých tůní. Toto území je také geologicky bohaté. Řeka Lužnice se meandruje nad terasami z pískovců, slepenců, jílovce a štěrku.

Rostliny

Po odlesnění lužních lesů vznikly psárkové louky, StulikZluty.jpg, 27kB kde dnes rostou borovice, břízy, či olše. Vyskytuje se tady také vrba křehká, či dub letní. Místy se vyskytuje žebraka bahenní, nebo stulík žlutý. Okrajové lemy tvoří rákosiny. Na přítoku potoka Žabince jsou výrazné porosty tavolníku vrbolistého. V podrostu nalezneme například střemchu obecnou, brslen evropský, či kalinu obecnou. Kvůli těžbě štěrkopísku dnes ale v této oblasti již nenalezneme lýkovec vonný.

Živočichové

V nivním prostředí se daří několika druhům bezobratlých živočichů. Například lovčíku vodnímu, motýlici lesklé, či vodouchu stříbřitému. Mezi místní obojživelníky patří skokan štíhlý. Hnízdní zde hohol severní, strakapoud prostřední, konipas horský, ale také ledňáček říční. Nejčastějšími savci na tomto území jsou rejsec vodní a vydra říční

Použité informační zdroje

Při zpracování této stránky byly použity následující podklady:

Autor: Eliška Kulhavá, 2.B