Vizír

(Národní přírodní památka)

V Třeboňských lesech ukrytá oblast plná vzácných chráněných živočichů a rostlin s rybníkem a přilehlým rašeliništěm se pyšní jakožto národní přírodní památka již od roku 1987.

vizir.jpg, 180kB
Katastrální území Hamr
WGS84 souřadnice 48°57'46.424"N, 14°53'11"E
Rok vyhlášení 1987
Rozloha 10,25 ha
Nadmořská výška 442 - 443 m

Předmět ochrany

Oblast Vizíru je chráněná z důvodu výskytu vzácných rostlinných a živočišných druhů, dále kvůli výskytu rašelinné louky a rybníku se zrašelinělými zátokami, které jsou často přeplavovány vodou z rybníka a v nichž se daří populaci rosnatek a bublinatek.

Vizir-letecky.jpg, 171kB

Rostliny

V této oblasti můžeme narazit na spoustu vzácných rostlin, nejen ve vodě, ale i v jejím okolí. Na louce kolem rybníka roste Bezkolenec rákosovitý, Vřes obecný, rašelinové porosty, nebo například Suchopýr úzkolistý. S blížící se vzdáleností k vodě můžeme narazit na Bublinatku bledožlutou, Ostřici ježatou- jiným názvem Tuřice ježatá, nebo na Rojovník bahenní. Ve vodě pak na Ostřici zobánkatou, nebo dnes již vzácně na Leknín bělostný.

Houby

Zdejší oblast není bohatá na výskyt hub, byla zde však nalezena Kustřebička čepičkatá - velmi vzácná houba.

Živočichové

Na pestrost Vizíru přispívají také zdejší živočichové. Ve vodě je to Blatnice skvrnitá, Skokan ostronosý, Skokan krátkonohý. Na souši Užovka obojková, Honol severní, nebo například Vydra říční. Díky rybníku Vizíru zde nacházejí potravu Volavky popelavé a Čáp černý.

capcerny.jpg, 71kB

Použité informační zdroje

Při zpracování této stránky byly použity následující podklady:

Autor: Anna Dvořáková, 2.C