Úvod Průběh toku Historie Fauna Flóra Vodní hospodářství O projektu

Průběh toku

U jezu Pilař

Průtok Majdalenou

Přes Odlehčovač

Přes Podřezanskou stoku

U Velkého Stavidla

U Opatovického rybníka

Průtok Třeboní

K Rožmberku

Okolo Káňova

Přes Přeseku

Kolem Koclířova

U Lomnice nad Lužnicí

Přes Záblatí

Přes Ponědraž

K Ponědrážce

Kolem Hliníře

U Ponědrážkovského ryb.

U NPP Ruda

U Horusického rybníka

Ústí

Přes Odlehčovač

akvadukt1.jpg, 241kB

Průběh toku

Za obcí Majdalena Zlatá stoka protéká lesy Kazatelna a Sklenářka. Za můstkem silničky vedoucí k železniční zastávce Majdalena, kde z obce vytéká, se na jejím levém břehu zprvu ještě rozkládají pastvniny na severním okraji městské části Herda, zatímco pravý břeh se hned noří do lesa. Právě podél pravého břehu můžeme stoku sledovat dále lesem, protože ji zde kopíruje zpočátku dobrá lesní cesta.

DSC03177.JPG, 246kB
Zlatá stoka za můstem na okraji Herdy, na levém břehu pokračující pastviny na severním okraji Herdy

Pravý břeh se brzy začíná významně vyvyšovat nad hladinu Zlatou stoku i nad levý břeh. Lesní cesta podél Zlaté stoky se však asi po kilometru začíná významně zhoršovat, až se docela ztrácí. V těch místech už ovšem je téměř na dohled jedna z nejzajímavějších technických památek Zlaté stoky, před níž se stoka stáčí přímo k severu. Hluboko v polesí svaté Barbory byl totiž daleko od civilizace postaven akvadukt, kterým se Zlatá stoka klene přes Odlehčovač (nebo-li Železnou stokou).

stoka.jpg, 225kB
Zlatá stoka v lesích mezi Herdou a akvaduktem přes Odhledčovač
DSC03221.JPG, 247kB
Zlatá stoka na akvaduktu přes Odlehčovač

Odlehčovač

Odlehčovač začíná svůj tok oddělením se z Podřezanské stoky u východního okraje rozsáhlé rašeliništní oblasti nalezající se mezi obcí Branná a Barborou. Odtud pokračuje na severovýchod přes lesy Blata a Hrdlo až k akvaduktu, kde se mimoúrovňově míjí se Zlatou stokou. Tu zde podtéká a pokračuje dál lesem Kazatelna, podtéká železniční trať z Třeboně do Českých Velenic i silnici I/24 z Třeboně na Halámky a v národní přírodní rezervaci Stará a Nová řeka se vlévá do Lužnice.

DSC03211.JPG, 249kB
Odlehčovač pod akvaduktem Zlaté stoky

Akvadukt přes Odlehčovač

Akvadukt je uměle vytvořený vodní most Zlaté stoky, který slouží k přemostění Odlehčovače. Celá stavba je doplněna uzavíracími a přepouštěcími stavidly. Vzhledem ke své důmyslné konstrukci a stáří byla zařazena mezi technické památky.

akvadukt2.jpg, 247kB
Akvadukt přes Odlehčovač na pravém břehu opatřený lávkou pro pěší
DSC03216.JPG, 243kB
Zlatá stoka na akvaduktu přes Odlehčovač

Za Odlehčovačem

Za akvaduktem přes Odlehčovač pokračuje Zlatá stoka dále k severu, přičemž její břehy jsou dost podmáčené a výrazně zarostlé vysokými travami. Po necelém půlkilometru pak Zlatou stoku překonává svým mostem zpevněná lesní cesta, za níž se stoka prudce stáčí k západoseverozápadu.

DSC03222.JPG, 254kB
Zlatá stoka za Odlehčovačem
DSC03235.JPG, 251kB
Pohled z můstku lesní cesty proti proudu Zlaté stoky (směrem k akvaduktu)
DSC03234.JPG, 252kB
Můstek lesní cesty přes Zlatou stoku

Použité informační zdroje

Při zpracování této stránky byly použity následující podklady:

Šárka Konopiská, 2. C