Úvod Průběh toku Historie Fauna Flóra Vodní hospodářství O projektu

Průběh toku

U jezu Pilař

Průtok Majdalenou

Přes Odlehčovač

Přes Podřezanskou stoku

U Velkého Stavidla

U Opatovického rybníka

Průtok Třeboní

K Rožmberku

Okolo Káňova

Přes Přeseku

Kolem Koclířova

U Lomnice nad Lužnicí

Přes Záblatí

Přes Ponědraž

K Ponědrážce

Kolem Hliníře

U Ponědrážkovského ryb.

U NPP Ruda

U Horusického rybníka

Ústí

Ústí

UstiDoBukovskehoPotoka-panorama.jpg, 102kB
UstiDoBukovskehoPotoka.jpg, 219kB
Ústí Zlaté stoky do Bukovského potoka

Samotné ústí Zlaté stoky, jemuž se budene blíže věnovat, patří ke krásám třeboňské krajiny. Ale nejdřív si musíme vysvětlit, co to vlastně ústí je. Ústí je část toku, ať už potoku či řeky, kde se vlévá do moře, oceánu, nádrže nebo také jiného toku. Zpravidla to bývá nejširší část toku, kde protéká hodně vody, rychlost průtoku je omezena jinými vnějšími podmínkami, jako usazené sedimenty atd. Rozlišují se dva typy vzniku ústí. Za prvé ústí vzniklé přírodní (přirozenou) cestou, kdy není přítomen lidský mechanismus. Druhým typem je samozřejmě ústí vzniklé umělým zásahem, kdy člověk má zásadní roli na přetváření krajiny.

Druhy ústí

Ústí Zlaté stoky podrobněji

Vysvětlili jsme si základní podstatu ústí a jeho rozdělení. Teď se podíváme na ústí Zlaté stoky, které se nachází 1.5 km jížně od Veselí nad Lužnicí. Zlatá stoka se zde vlévá do Bukovského potoka, který se už po 230 m sám i s jejími vodami vlévá do řeky Lužnice. Jedná se o přímý typ ústí. Proud zde není nijak prudký.

Ústí.JPG, 551kB
Ústí Bukovského potoka nesoucího vody Zlaté stoky do Lužnice

Závěrečný úsek toku Zlaté stoky

Další záběry nám představují závěr toku Zlaté stoky před ústím do Bukovského potoka. Na cestě k němu Zlatá stoka vytéká z lesa obklopujícího ruiny Pohrázkého mlýna a přibližuje se k pískovně, u níž se stácí přímo k severu k zahrádkářské kolinii Na Slepičáku, kolem níž mnoha meadry směřuje až ke svému ústí.

DSC05231.JPG, 221kB
Zlatá stoka u pískovny pod Pohrázským mlýnem
MeandrNadUstim.jpg, 139kB
Meandr Zlaté stoky nad ústím
DSC05200.JPG, 231kB
Zlatá stoka těsně nad ústím do Bukovského potoka

Bukovský potok k jejímu ústí přitéká také od západu od Horusického rybníka, z něhož však vytéká asi o půl kilometru severněji od místa, kde se od rybníka odklání Zlatá stoka k Podhrázskému mlýnu.

DSC05223.JPG, 237kB
Meandr Bukovského potoka těsně nad ústím Zlaté stoky

Použité informační zdroje

Při zpracování této stránky byly použity následující podklady:

Radim Novotný, 2.B