Úvod Průběh toku Historie Fauna Flóra Vodní hospodářství O projektu

Průběh toku

U jezu Pilař

Průtok Majdalenou

Přes Odlehčovač

Přes Podřezanskou stoku

U Velkého Stavidla

U Opatovického rybníka

Průtok Třeboní

K Rožmberku

Okolo Káňova

Přes Přeseku

Kolem Koclířova

U Lomnice nad Lužnicí

Přes Záblatí

Přes Ponědraž

K Ponědrážce

Kolem Hliníře

U Ponědrážkovského ryb.

U NPP Ruda

U Horusického rybníka

Ústí

Kolem Koclířova

kedvoristi.jpg, 156kB

Tok Zlaté stoky

Zlatá stoka přitéká ke Koclířovu od rybníků Velký Tisý a Kupinského rybníka, na jehož úrovni se ze Zlaté stoky oddělují hned dvě strouhy, které mohou zásobovat Koclířov vodou. Pro napouštění rybníka je ovšem preferována kratší z nich, která začíná tesně před silnicí II/148 z Lomnice nad Lužnicí do Horních Slověnic.

DSC04137.JPG, 285kB
Zlatá stoka se stavidlem odbočné stoky ke Koclířovu, v pozadí silnice z Lomnice nad Lužnicí do Horních Slověnic

Hned za silnicí se Zlatá stoka stáčí kolem jihovýchodního břehu Koclířova k jeho jižnímu cípu, přičemž právě v nejjižnějším oblouku přijímá vody ze stoky odvodňující Dolní a Horní přesecký rybník. Samotný Koclířov pak Zlatá stoka obtéká ze tří čtvrtin ve směru hodinových ručiček od jihovýchodního okraje až po okraj severovýchodní. Drtivá většina úzkého pásu území ležicího mezi stokou a břehy rybníka je silně podmáčená a běžným způsobem nepřístupná. Ale ani levý břeh stoky není v oblasti kolem jižního cípu Koclírova není zrovna přijemně dostupný. Postupem k severu se však lesní terén kolem něj stává prostupnějším.

DSC04143.JPG, 247kB
Zlatá stoka za silnicí z Lomnice nad Lužnicí do Horních Slověnic
DSC04778.JPG, 247kB
Zlatá stoka v lesích za nejjižnějším výběžkem Koclířova
DSC04759.JPG, 237kB
Zlatá stoka v lesích u jihozápadního břehu Koclířova

Na západ od Koclířova se nachází rybník Dvořiště, k jehož hrázi se Zlatá stoka blíží odklonem od velmi silně podmáčeného území u střední části západního břehu Kočlířova. Mohutným západním obloukem se tak dostává nejprve z opuštěných lesů do chatové oblasti a v ní pak až k místu, kde do ní ústí právě výpusť z Dvořiště. Jakmile přijme její vody, stáčí se stoka na východ zpět ke Koclířovu.

DSC04751.JPG, 219kB
Zlatá stoka na začátku chatové oblasti pod Dvořištěm
DSC04744.JPG, 225kB
Ústí výpusti z Dvořiště do Zlaté stoky (výpusť vlevo, Zlatá stoka dole a vpravo)

Podél severozápadního břehu Koclířova pak Zlatá stoka míří spodkem rozsáhlého pole k obci Smržov. Na úzkém pásu mezi stokou a Koclířovem se pak pro změnu začínají vyskytovat stromy, protože již není tak podmáčený.

DSC04733.JPG, 202kB
DSC04725.JPG, 236kB
DSC04700.JPG, 242kB
Zlatá stoka v polích před Smržovem

Od Smržova teče stoka mezi severním břehem Koclířova a silnicí vedoucí do Lomnici nad Lužnicí. V poslední části se již odpoutává od břehu Koclířova, podtéká silnicí a pokračuje dále k Lomnici nad Lužnicí.

DSC04677.JPG, 180kB
Zlatá stoka za Smržovem směrem k Lomnici nad Lužnicí
DSC04664.JPG, 247kB
Zlatá stoka tekoucí podél silnice k Lomnici nad Lužnicí

Rybník Koclířov

Koclířov je rybník třeboňské rybniční soustavy, který se nachází asi 1 km jihozápadně od Lomnice nad Lužnicí v okrese Jindřichův Hradec v Jihočeském kraji v České republice. Hráz Koclířova je dlouhá 1850 m a je porostlá starými duby. Po hrázi vede silnice druhé třídy. V poslední době je využívaná narůstající kamionovou dopravou, která nepříznivě působí nejen na vozovku, ale kromě toho například i na silniční hráz přes zátoku rybníka Dvořiště.

Rybník Koclířov.JPG, 209kB
Jihovýchodní část Koclířova za ústím odbočné stoky zásobující rybník vodou ze Zlaté stoky

Vodní režim

Rybník je napájen Zlatou stokou a Miletínským potokem, který Zlatou stoku před ústím do rybníka kříží. Miletínský potok většinu svého průtoku ztratí při napájení rybníka Dvořiště, v Koclířově se dále dělí na dvě ramena. Rybník má dvě výpusti. První vypouští vodu do Velkého Tisého, druhý do Služebného rybníku. Zlatá stoka rybník obtáčí ze tří čtvrtin a je zde možné vodu ze Dvořiště vypouštět do sádek Šaloun (běžně voda Zlatou stokou teče opačným směrem). Výlov probíhá na jaře.

Historie Koclířova

Byl vybudován v letech 1501 až 1503 Štěpánkem Netolickým a vznikl spojením starších rybníků Starý Koclířov z roku 1491 (uváděný letopočet je i rok 1408) a Mladý Koclířov z roku 1495. Roku 1516 Štěpánek rybník rozšířil na dnešní velikost. Roku 1491 také zanikla ves Koclířov (Kocléřov) připomínaná již v letech 1387 a 1393. Za třicetileté války zde proběhla bitva u Lomnice. Toto dílo si zasluhuje úctu i z toho důvodu, že o strašných povodních v srpnu 2002 vydrželo a voda se nedostala ven. Protržení hráze by mělo nedozírné následky.

Použité informační zdroje

Při zpracování této stránky byly použity následující podklady:

Zdeněk Macháček, 2.C