Úvod Průběh toku Historie Fauna Flóra Vodní hospodářství O projektu

Průběh toku

U jezu Pilař

Průtok Majdalenou

Přes Odlehčovač

Přes Podřezanskou stoku

U Velkého Stavidla

U Opatovického rybníka

Průtok Třeboní

K Rožmberku

Okolo Káňova

Přes Přeseku

Kolem Koclířova

U Lomnice nad Lužnicí

Přes Záblatí

Přes Ponědraž

K Ponědrážce

Kolem Hliníře

U Ponědrážkovského ryb.

U NPP Ruda

U Horusického rybníka

Ústí

Přes Ponědraž

DSC04305.JPG, 169kB

Tok Zlaté stoky

První kilometr za můstkem silničky ze Záblatí protéká Zlatá stoka směrem na východ v polích severně od Ponědrážského potoka, který posléze vtéká do Ponědražského rybníka. Postupně se zvolna stáčí k severovýchodu a přibližuje se k silnici na Ponědraž.

DSC04327.JPG, 254kB
Zlatá stoka v polích před Ponědraží, v pozadí můstek cesty sloužící k obhospodařování polí mezi Zlatou stokou a Ponědražským potokem resp. Ponědražským rybníkem
DSC04324.JPG, 245kB
Zlatá stoka v polích před Ponědraží, v pozadí vpravo stromy lemující silnici od Záblatí do Ponědraže

Na jihozápadní okraj obce Ponědraž již stoka přichází spolu s touto silnicí. Nejprve teče podél jižního okraje obce a současně se přibližuje Ponědražskému rybníku.

DSC04317.JPG, 243kB
Zlatá stoka na vstupu do Ponědraže, vlevo silnice od Záblatí
DSC04314.JPG, 267kB
Zlatá stoka na jihozápadním kraji Ponědraže
DSC04309.JPG, 237kB
Zlatá stoka na jižním okraji Ponědraže mezi kostelem a Ponědražským rybníkem

Na jihovýchodním okraji Ponědraže se stoka obrací k severu a protéká východním okrajem Ponědraže, přičemž na jejím pravém břehu je vybudováno středisko Rybářství Třeboň, které se o střední tok Zlaté stoky stará.

DSC04306.JPG, 242kB
Zlatá stoka na jihovýchodním okraji Ponědraže v místě obratu k severu
DSC04288.JPG, 210kB
Zlatá stoka u střediska Rybářství Třeboň v Ponědraži
VPonedrazi.jpg, 240kB
Zlatá stoka za střediskem Rybářství Třeboň na cestě k severnímu okraji Ponědraže

Zlatá stoka vytéká z Ponědraže pod silnicí na Frahelž. Za ní se v polích znovu obrací k východu.

DSC03777.JPG, 222kB
Můstek silnice z Ponědraže na Frahelž přes Zlatou stoku

Ponědraž

Ponědraž je malebná jihočeská vesnička Ponědraž kostel.JPG, 41kB ležící v CHKO Třeboňsko na břehu Ponědražského rybníka. Najdeme zde řadu ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Obec je situována zcela mimo frekventovanější silnice a proto je zde vládne klid a pohoda. Řídká zástavba chalup sloužících převážně k rekreaci, dodává místu idylickou a pohodovou atmosféru.

Ponědraž je obklopena množstvím rybníků a zatopených pískoven, které umožňují snad všechny druhy vodních sportů a jsou rájem pro rybáře.

 

Použité informační zdroje

Při zpracování této stránky byly použity následující podklady:

Jan Černý, 2.C