Úvod Průběh toku Historie Fauna Flóra Vodní hospodářství O projektu

Průběh toku

U jezu Pilař

Průtok Majdalenou

Přes Odlehčovač

Přes Podřezanskou stoku

U Opatovického rybníka

Průtok Třeboní

K Rožmberku

Okolo Káňova

Přes Přeseku

Kolem Koclířova

U Lomnice nad Lužnicí

Přes Záblatí

Přes Ponědraž

K Ponědrážce

Kolem Hliníře

U Ponědrážkovského ryb.

U NPP Ruda

U Horusického rybníka

Ústí

Přes Podřezanskou stoku

DSC03258.JPG, 254kB

Od Odlehčovače k Podřezanské stoce

Za můstkem zpevněné lesní cesty postaveným přes Zlatou stoku asi 500 m pod akvaduktem přes Odlehčovač se stoka prudce stáčí k západoseverozápadu a pokračuje hlubokými lesy polesí svaté Barbory. Na levém břehu přitom přijímá vody řady stok odvodňujících části Dolní Blata, Hrdlo a Spálená tohoto rozsáhlého polesí. K nim se kromě Široké stoky řadí především stoka oddělující se z Odlehčovače už asi půl kilometru nad jeho křížovatkou se Zlatou stokou, což umožňuje i přepouštění vody z Odlehčovače právě do Zlaté stoky. Na pravém břehu Zlaté stoky se naopak oddělují Mlýnská stoka, Černá stoka, Krajní stoka a Smrček, které protékájí částmi polesí svaté Barbody ležícími mezi Zlatou stokou a silnicí I/24, aby se nakonec všechny spojily v Prostřední stoce, jež se vzniká jen pár set metrů od Zlaté stoky oddělením se od Černé stoky a po 8 km ústí do jižního cípu rybníka Rožmberk.

DSC03232.JPG, 247kB
Změna směru Zlaté stoky k západoseverozápadu za můstkem lesní cesty

Po 1,3 km se Zlatá stoka stáčí k západojihozápadu. Po dalších 700 m ji přechází zpevněná lesní cesta nazývaná Kočárka, po níž vede i modrá turistická značená trasa a naučná stezka Okolo Třeboně, načež stoka upravuje smůj směr přímo k západu.

DSC03247.JPG, 259kB
Můstek Kočárky přes Zlatou stoku se zastavením naučné stezky
NaModreZnacce.JPG, 135kB
Zlatá stoka za můstkem Kočárky

Akvadukt přes Podřezanskou stoku

Po dalších 700 m poněkud klikaté cesty na západ se Zlatá stoka blíží k Podřezanské stoce a překonává ji dalším, tentokrát výrazně menším akvaduktem. Přes Zlatou stoku je zde postavena i lávka umožňující přístup ke stavidlům na levém břehu akvaduktu.

DSC03256.JPG, 253kB
Podřezanská stoka protékající pod akvaduktem Zlaté stoky
DSC03259.JPG, 242kB
Lávka přes Zlatou stoku v místě akvaduktu

Podřezanská stoka

Podřezanská stoka je osmnáctikilometrový umělý vodní kanál, který do Třeboňské rybniční soustavy přivádí vodu od Červeného Blata. Přijímá při tom mj. i vody Kojanu, Střední stoky a Smrčku. Sama se pak vlévá do Prostřední stoky. Podřezanská stoka prochází převážně zalesněnou plochou, jen na střeedním toku, kde přímo na ní byl vybudován Nový lipický rybník známý též pod názvem Podřezanský rybník.

V polesí svaté Barbory se pak z Podřezanské stoky na východním okraji rašeliništní oblasti mezi Brannou a Barborou odděluje Odlehčovač.

PodrezanskaStoka.JPG, 181kB
Stavidla u akvaduktu a Podřezanská stoka

Blízko křižovatky Podřezanské stoky a Zlaté stoky těží v územi u jejích pravých břehů Slatinné lázně Třeboň rašelinu pro lázeňské účely. V terénu se proto můžeme setkat s velmi řídce se vyskytující značkou vymezující ochranné pásmo přírodního léčivého zdroje.

DSC03250.JPG, 125kB
Vymezení ochranného pásma přírodního léčivého zdroje v terénu

Za Podřezanskou stokou

Za Podřezanskou stokou pokračuje Zlatá stoka ještě 3/4 km na západ, přičemž terén u levého břehu je hodně podmáčený. Pak se stoka stáčí až téměř k severu.

DSC03263.JPG, 220kB
Zlatá stoka za akvaduktem přes Podřezanskou stoku

Použité informační zdroje

Při zpracování této stránky byly použity následující podklady:

Lenka Semrádová 2.B