Úvod Průběh toku Historie Fauna Flóra Vodní hospodářství O projektu

O projektu

Projekt o Zlaté stoce zpracovali studenti 2.B a 2.C Gymnázia Pierra de Coubertina Tábor v rámci výuky informatiky ve školním roce 2017/18.

Strukturu stránek a klikací mapu vytvořil Ondřej Mařinec z 2.C, stylování stránek a vytvoření loga zajistil Jan Váňa z 2.B. Každý z dalších studentů zpracoval obsahovou náplň stránky o jedné části Zlaté stoky či o některém z jejich aspektů.

Odborným poradcem a autorem mnoha fotografií je Ing. Richard Černý.

Ondřej Mařinec, 2.C


Protože nám Rybářství Třeboň Hld. neposkytlo žádané informace o technických parametrech zajímavých prvků Zlaté stoky a o vodohospodářství na ní, zaměřili jsme projekt především na popis samotného toku Zlaté stoky a jejího bezprostředního okolí.

Většina fotografií Zlaté stoky byla pořízena mimo vegetační období, protože kromě úseků toku od Dubového u Obory přes Třeboň k Rožmberku a od Rašeliniště Hovízna k Horusickému rybníku bývají jinak břehy stoky často tak zakryté vegetací, že stoku samotnou nemusí být ani vidět. I přístup ke stoce po přemrzlé zemi je jednodušší, jelikož břehy jsou na řadě míst notně podmáčené, což s sebou v teplejším odbobí přináší další nepříjemnosti v podobě komárů a klíšťat.

Richard Černý