Úvod Průběh toku Historie Fauna Flóra Vodní hospodářství O projektu

Historie Zlaté stoky

TrebonPozdrav.jpg, 67kBV roce 1505 přišel Štěpánek Netolický s projektem na zásobování celé krajiny vodou. Umělý kanál byl vystavěn v létech 1508−1518. Většina délky stoky vznikla vyhloubením, ale část je vedena i mezi uměle navršenými valy. Při stavbě se používaly jednoduché nástroje jako například průhledítko, vodováha, provaz, lopaty a krumpáče.

Na horním toku předcházel Zlaté stoce kanál Strúha, který měl oproti Zlaté stoce hodně nevýhod. Jednou z nich bylo zaplavování luk nebo naopak nedostatek vody.

Původní počátek stoky se nacházel níže po proudu Lužnice a ve druhé polovině 16. století ho Jakub Krčín posunul o 4 km výše, a to nad dnešní jez Pilař. Dále byla Zlatá stoka Krčínem přemístěna na východní okraj Třeboně z důvodu výstavby rybníka Svět. Krčín také vybudoval v místě nátoku do stoky kamenný jez, který zaručoval větší odběr vody.

Před názvem Zlatá stoka, který vnikl za Schwarzenbergů a byl výrazem jejího ekonomického významu pro provoz rybniční soustavy, se používal název Příkop, později pak Panská řeka.

Funkcí Zlaté stoky bylo napájení několika menších rybníků, pohon mlýnů, plavení dřeva a také zásobování vodou město Třeboň.

Použité informační zdroje

Při zpracování této stránky byly použity následující podklady:

Zuzana Svobodová, 2.B