Úvod Průběh toku Historie Fauna Flóra Vodní hospodářství O projektu

Průběh toku

U jezu Pilař

Průtok Majdalenou

Přes Odlehčovač

Přes Podřezanskou stoku

U Velkého Stavidla

U Opatovického rybníka

Průtok Třeboní

K Rožmberku

Okolo Káňova

Přes Přeseku

Kolem Koclířova

U Lomnice nad Lužnicí

Přes Záblatí

Přes Ponědraž

K Ponědrážce

Kolem Hliníře

U Ponědrážkovského ryb.

U NPP Ruda

U Horusického rybníka

Ústí

U Ponědrážkovského rybníka

Zlatá stoka na cestě od Ponědrážkovského rybníka k NPP Ruda

Tok Zlaté stoky

Pod severním koncem hráze Hliníře, kde do ní ústí právě výpusť Hliniře se Zlatá stoka prudce stáčí na východ a obtéka zalesněný severní břeh Ponědrážkovského rybníka.

DSC04932.JPG, 264kB
Zlatá stoka u severního okraje lesa lemujícího severní břeh Ponědrážkovského rybníka

Celý tok je plný meandrů. V polovině Ponědrážkovského rybníka se stáčí o 90 stupňů na sever a opouští okraj lesa. V tom místě do ní ústí výpusť Ponědrážkovského rybníka a přetíná ji silnička s cyklostezkou Bošilec - Ponědrážka.

DSC04851.JPG, 248kB
Ústí výpusti Ponědrážkovského rybníka a můstek silničky Bošilec - Ponědrážka

Za silničkou stoka vstupuje do oblasti rozsáhlých polních ploch, kde oba její břehy lemuje obvykle jen jediná rozvolněná řada stromů a spíše převažují keře s cysokým podrostem.

DSC04855.JPG, 251kB
Zlatá stoka mezi silničkou a sádkami, v pozadí Ponědrážkovský rybník

Asi po 120 m se tok u malých sádek stáčí na severozápad a znovu tvoří velké množství meandrů, jimiž se dostává až k malému lesíku, v němž se na konci tohoto úseku stáčí k severovýchodu směrem k přírodní rezervaci Rašeliniště Hovízna a k národní přírodní památce Ruda.

DSC03708.JPG, 237kB DSC03711.JPG, 265kB
Meandr před vstupem do lesíka nad NPP Ruda
DSC03706.JPG, 269kB
Zlatá stoka v cípu lesíka před zatáčkou k NPP Ruda a PR Rašeliniště Hovízna.

Ponědrážkovský rybník

Rybník najdeme u Ponědrážky přibližně 6 km od Veselí nad Lužnicí. Slouží k chovu ryb. Rybník je viditelný ze silnice Lomnice nad Lužnicí - Veselí nad Lužnicí. Je jedním z mnoha rybníků a zatopených lomů v okolí. Na svém jižním okraji je napájen vodou ze Zlaté stoky, na severním ji do Zlaté stoky zase vrací, nebo ji může přepouštět spojovací stokou přímo do rybníka Švarcenberk.

Použité informační zdroje

Při zpracování této stránky byly použity následující podklady:

Natálie Nováková, 2.B