Úvod Průběh toku Historie Fauna Flóra Vodní hospodářství O projektu

Průběh toku

U jezu Pilař

Průtok Majdalenou

Přes Odlehčovač

Přes Podřezanskou stoku

U Velkého Stavidla

U Opatovického rybníka

Průtok Třeboní

K Rožmberku

Okolo Káňova

Přes Přeseku

Kolem Koclířova

U Lomnice nad Lužnicí

Přes Záblatí

Přes Ponědraž

K Ponědrážce

Kolem Hliníře

U Ponědrážkovského ryb.

U NPP Ruda

U Horusického rybníka

Ústí

U Lomnice nad Lužnicí

DSC04506.JPG, 273kB

Tok Zlaté stoky

Zlatá stoka přitéká k Lomnice nad Lužnicí skrz pole od západu od Koclířova, přičemž její levý břeh kopíruje úzký pás stromů s vysokým podrostem, zatímco na pravém břehu je to převážně jen jednoduchá řada stromů. U západního okraje Lomnice nad Lužnicí se prudce stáčí k severu a obtéká město podél ulice Zámecká. Těsně za ohybem lze stoku přejít po lávce pro pěší.

DSC04632.JPG, 233kB
Zlatá stoka v polích mezi Koclířovem a Lomnicí nad Lužnicí
DSC04609.JPG, 239kB
Zlatá stoka u západního okraje Lomnice nad Lužnicí
DSC04603.JPG, 256kB
Zlatá stoka u západního okraje Lomnice nad Lužnicí, v pozadí část Zámecké ulice

Podtéká silnici na Záblatí a dále pokračuje poblíž severozápadního okraje Lomnice nad Lužnicí k rybníku Vydýmač u Lomnice.

DSC04448.JPG, 278kB
Most silnice z Lomnice nad Lužnicí na Záblatí přes Zlatou stoku
DSC04591.JPG, 244kB
Zlatá stoka u Vydýmače u Lomnice, vlevo severozápadní okraj Veselí nad Lužnicí, vpravo náznak začátku odbočné stoky k Vydýmači
DSC04485.jpg, 265kB
Zlatá stoka u Vydýmače u Lomnice, u pravého břehu stavidlo odbočné stoky k Velkému lomnickému rybníku

Od Vydýmače sleduje levý břeh Zlaté stoky naučná stezka Velký lomnický, překonává její tok dřevěnou lávkou pro pěší a pokračuje podél pravého břehu stoky až k jihozápadnímu cípu Velkého lomnického rybníka. Na levém břehu stoky již u lávky začíná oblast rozsáhlých polí.

DSC04495.jpg, 179kB
Zlatá stoka u Vydýmače u Lomnice, vpravo severní okraj Vydýmače a naučná stezka na jeho břehu
DSC04510.JPG, 210kB
Zlatá stoka mezi Vydýmačem a Velkým lomnickým rybníkem
DSC04554.JPG, 249kB
Průhled od Zlaté stoky na jihozápadní cíp Velkého lomnického rybnika
DSC04551.JPG, 244kB
Zlatá stoka u Velkého lomnického rybníka

Lomnice nad Lužnicí

První písemné zprávy o Lomnici pocházejí z roku 1220, kdy je Lomnice v držení Vítka z Klokot předka třeboňsko-landštejnské větve Vítkovců. V roce 1265 je uváděn jako majitel Oldřich z Lomnice. Po něm se v držení střídají další Vítkovci do roku 1382, kdy se novým majitelem hradu a města stal Oldřich II. z Rožmberka, který nechal hrad na konci husitských válek zbořit.

Rožmberkové v okolí města nechali vybudovat řadu rybníků, např. Velký Tisý, Malý Tisý, Dvořiště a Rožmberk. Jejich stavitelem byl nejdříve počátkem 16. století Štěpánek Netolický který stál i u vzniku Zlaté stoky, později Jakub Krčín z Jelčan. Lomnice zůstala ve vlastnictví Rožmberků do roku 1611. Ve třicetileté válce bylo město těžce poničeno; 9. listopadu 1618 se poblíž odehrála bitva u Lomnice. Roku 1660 se stala majetkem Schwarzenbergů, kteří ji zakoupili s třeboňským panstvím. Přídomek „nad Lužnicí“ obdržela Lomnice v období josefínských reforem r. 1789, a to i přes to že je od Lužnice vzdálena přes 2 km. V období První republiky byla sídlem jednoho ze tří soudních okresů třeboňského politického okresu.

Použité informační zdroje

Při zpracování této stránky byly použity následující podklady:

Eliška Staňková, 2.C