Vltava Lužnice Otava Sázava Berounka O projektu

Sedlický potok

Základní charakteristiky toku
Prameniště u Palčic, 3 km východně od Načeradce, v nadmořské výšce 587 m
Ústí zleva do Želivky v nádrži Švihov v nadmořské výšce 377 m
Délka toku 24,0 km
Rozloha povodí 96,1 km²
Průměrný průtok u ústí 0,54 m³/s

Přítoky

Průběh toku

Potok protéká severovýchodním směrem Mladovožickou pahorkatinou. Vine se pestrou krajinou s malými lesíky. V ochranném vodárenském pásmu údolní nádrže Švihov (Želivka) má chráněný úsek toku. Nad ústím do této nádrže byla z důvodu její ochrany před splaveninami přinášenými Sedlickým potokem vybudována přehrada Němčice.

Zajímavá místa poblíž toku

Použitá literatura

Při zpracování stránky byly použity následující podklady:

  1. Štefáček Stanislav: Encyklopedie vodních toků Čech, Moravy a Slezska, Nakladatelství Miloš Uhlíř - Baset, 2008, ISBN 978-80-7340-105-4

Autor: Jana Řičicová, V4.G, 2013