Vltava Lužnice Otava Sázava Berounka O projektu

Želivka

Hejlovka

Želivka je řeka protékající okresy Pelhřimov a Havlíčkův Brod v kraji Vysočina a v okresy Benešov a Kutná Hora ve Středočeském kraji. Je to levostranný a celkově největší přítok řeky Sázavy. Želivka je známá svou čistotou a kvalitou vody a je důležitým zdrojem pitné vody.

Základní charakteristiky toku
Prameniště 2 km jihovýchodně od Vlásenic - Drbohlav v nadmořské výšce 631 m
Ústí zleva do Sázavy severně od Soutic v nadmořské výšce 312 m
Délka toku 99,2 km
Rozloha povodí 1 188,6 km²
Průměrný průtok u ústí 7,20 m³/s

Přítoky

zelivka.jpg, 35kB
Zelivka_pod_Valchami.jpg, 31kB

Průběh toku

sedlice.jpg, 16kB

Zpočátku Želivka teče četnými meandry přibližně severním směrem. Pod Zahrádkou mění směr na severozápadní, který udržuje až k ústí.

Želivka je překrásná říčka v lesnaté krajině a v panenské přírodě. Břehy jsou přírodní, dno písčité, voda čistá. Proto byla vybudována 54 metrů vysoká přehrada Sedlice, která se nachází u Nesměřic. Od údolní nádrže Sedlice proudí řeka místy malými peřejemi, místy klidnějšími úseky. Údolí vroubí lesy a palouky, pod elektrárnou krásné údolí pokračuje. Pod Želivem posiluje tok řeka Trnava a protéká v lučnatém a úzkém údolí. Krajina je velmi hezká, klidná a dobře přístupná. Celé povodí je ve vodárenském ochranném pásmu, jedná se o údolní nádrž Švihov (Želivka) (vodárenský zdroj pro Prahu) a údolní nádrž Sedlice.

Vodácky sjízdných je pouze 15 km toku.

Zajímavá místa poblíž toku

Božejov, Ústrašín, Hejlovský rybník, Proseč-Obořiště, Sedlice, Želiv (hrad a klášter), Lhotice, Vojslavice, Snět, Všebořice, Borovsko

Vodní nádrže: Němčice, Sedlice, Trnávka, Švihov (Želivka).

Použitá literatura

Při zpracování stránky byly použity následující podklady:

  1. Štefáček Stanislav: Encyklopedie vodních toků Čech, Moravy a Slezska, Nakladatelství Miloš Uhlíř - Baset, 2008, ISBN 978-80-7340-105-4

Autor: Tereza Mikušová, V4.G, 2013