panorama.jpg, 71kB

Sedlice

Základní údaje
Poloha Vodní tok Želivka
Nejbližší obec Sedlice, Humpolec
Souřadnice WGS 84 49°30′48" N, 15°15′55" E
Účel Původní účel - akumulace vody pro výrobu elektrické enrgie ve vodní elektrárně (VE) Sedlice. Hlavní význam nádrže dnes spočívá v zachycení splavenin a rekreačním účelům.
Rok zprovoznění 1927
Průměrný Průtok 2,58 m³/s
Aktuální stav výška hladiny, přítok a odtok
Plocha povodí 412,4 km²
Hráz Typ zděná
Kóta koruny 453,9 m n. m.
Šířka v koruně 5,2 m
Délka v koruně 118 m
Výška nad základem 22,7 m
Bezpečnostní přeliv Typ korunový - deset nehrazených polí, jimiž přepadává voda
Průměr 8,5 m
Kapacita 22 m³/s
Hrazení nehrazený
Nádrž Zásobní objem 0,94 mil. m³
Vymezený retenční objem 0,55 mil. m³
Celkový objem 2,32 mil. m³
Max. zátopová plocha 38,3 ha

Historie přehrady

Byla vybudována během let 1921–1927 pod soutokem říčky Hejlovky (Želivky) a Jankovského potoka, na říčním kilometru 63,35, nedaleko obce Sedlice.

Původní účelem nádrže byla akumulace vody pro výrobu elektrické energie ve vodní elektrárně (VE) Sedlice.

Současnost přehrady

Vodní nádrž Sedlice je přehradní nádrž na řece Želivce, která se nachází zhruba 7 km jihozápadně od Humpolce v kraji Vysočina. Hlavní význam nádrže dnes spočívá v zachycení splavenin, které by se jinak dostaly do vodní nádrže Želivka – Švihov, která slouží k vodárenským účelům (zásobuje vodou Prahu). Nádrž se též využívá pro rekreační účely, mívá však v létě špatnou kvalitu vody (sledování KHS Jihlava).

Literatura

Použitá literatura:

Autor: Oldřich Pecha, 2.B