panorama.jpg, 71kB

Suchomasty

Základní údaje
Poloha Vodní tok Suchomastný potok
Nejbližší obec Králův Dvůr, Beroun
Souřadnice WGS 84 49°56'6.610" N, 14°2'39.790" E
Účel Zásobní, ochranný, rekreační
Rok zprovoznění 1960
Průměrný průtok 0,13 m³/s
Plocha povodí 28,65 km²
Hráz Typ Sypaná zemní
Kóta koruny 261,65 m n. m.
Šířka v koruně 3,8 m
Délka v koruně 85 m
Výška nad základem 16 m
Bezpečnostní přeliv Typ Boční
Průměr 2 m
Kapacita 50,08 m³/s
Hrazení Nehrazený
Nádrž Zásobní objem 0,408 mil. m³
Vymezený retenční objem 0,0731 mil. m³
Celkový objem 0,411 mil. m³
Max. zátopová plocha 9,19 ha

Historie přehrady

Přehrada Suchomasty se stavěla v letech 1955-1959, kolaudována byla v srpnu 1960. Přehrada byla postavena zejména proto, aby nádrž akumulovala vodu pro případnou potřebu Královodvorských železáren. To se může dít v případě havárie a nedostatku užitkové vody v železárnách přímím odběrným potrubím z nádrže. Dále se v potoce pod VD trvale udržuje min. odtok 12 l/s a tím se stabilizuje hladina vody hlavního zdroje vody.

Současnost přehrady

Suchomastský potok pramení v CHKO Český kras, po 10 km je vybudována přehrada a po dalším 1.5 km ústí potok zprava do Litavky v Králově Dvoře. Hráz je zemní zasypaná, přímá, o délce 85 m, výška je 13.5 m nade dnem, šířka v koruně 3.8 m, max. šířka v patě hráze 80 m. Kolmo na osu hráze je vedena odpadní a komunikační štola. Teče většinou severozápadním směrem.

Zajímavosti v okolí přehrady

V nádrži hospodaří Rybářský svaz královodvorských železáren, vysazují se zde hlavně kaprovité ryby. Blízko nad VD začíná chráněná krajinná oblast Český kras - Karlštejn. Nedaleko nádeže vede turistická stezka do známých Koněpruských jeskyní, celá oblast je hojně navštěvovaná turisty a cyklisty.

Literatura

Použitá literatura:

Autor: Anna Ledvinová, 2.C