panorama.jpg, 71kB

Klabava

Základní údaje
Poloha Vodní tok Klabava
Nejbližší obec Klabava, Rokycany
Souřadnice WGS 84 49°44'59.994" N, 13°32'54.418" E
Účel Klabava je jeden z významných vodohospodářských toků. Napájí poměrně rozsáhlé Padrťské rybníky. Další účel je ochranný, ale i rekreační.
Rok zprovoznění 1957
Průměrný průtok 2,04 m³/s
Aktuální stav výška hladiny, přítok a odtok
Plocha povodí 329,87 km²
Hráz Typ sypaná hráz zemí
Kóta koruny 352,20 m n. m.
Šířka v koruně 5 m
Délka v koruně 403,6 m
Výška nad základem 15 m
Bezpečnostní přeliv Typ boční (břehový)
Průměr 53,5 m
Kapacita 216,5 m³/s Nedostatečná kapacita vyplývá z rozdílných podmínek při projekci vodních staveb v porovnání s dnešními požadavky.
Hrazení nehrazený
Nádrž Zásobní objem 0,496 mil. m³
Vymezený retenční objem 3,278 mil. m³
Celkový objem 1,215 mil. m³
Max. zátopová plocha 44 ha

Historie přehrady

Koncem 40. let minulého století vznikly první úvahy o využití ložiska železné rudy u obce Ejpovice. Místem povrchového dolu tekla řeka Klabava.

Nádrž dokončena v roce 1957 měla za úkol chránit před velkou vodou nedaleký lom na železnou rudu. Po několika letech byla činnost v lomu ukončena a v roce 1975 lom zatopen. Vodní nádrž tak ztratila svůj původní význam a dnes slouží k zajištění minimálního průtoku, ochraně před velkou vodou a k rekreaci.

Klabava

Současnost přehrady

Rozsáhlé Padrťské rybníky jsou součástí Dolejšího, z kterého vytéka Padrťský potok nejprve severním a u Strašic pak západním směrem. U Dobříva opouští zalesněné údolí a širokou krajinou pokračuje k Rokycanům. V Hrádku u Rokycan protéká továrnou. Od Rokycan přijímá jméno Klabava.

Zajímavosti v okolí přehrady

Nalézá se zde odbočka do 3 km dlouhého tunelu, kudy byla řeka dříve odváděna. Dnes se již tunel nepoužívá.

Literatura

Použitá literatura:

Autor: Tereza Beránková, 2.C