panorama.jpg, 71kB

Chotěboř (Břevnice)

Základní údaje
Poloha Vodní tok Břevnický potok
Nejbližší obec Břevnice, Chotěboř
Souřadnice WGS 84 49°42'3.882" N, 15°39'52.039" E
Účel Nádrž měla především zásobovat užitkovou vodou CHKZ, vedle toho je využívaná k individuální rekreaci obyvatelstva a ke sportovnímu rybaření.
Rok zprovoznění 1955-1959
Průměrný průtok 20 m³/s
Plocha povodí Za normálního stavu 481,250 km²
Hráz Typ Sypaná zemní
Kóta koruny 528 m n. m.
Šířka v koruně 3,5 m
Délka v koruně 230 m
Výška nad základem 15 m
Nádrž Zásobní objem 0,50 mil m³
Vymezený retenční objem 0,627 mil m³
Celkový objem 0,40 mil m³
Max. zátopová plocha 12,85 ha

Historie přehrady

V létech 1956 až 59 byla u Chotěboře na Havlíčkobrodsku vybudována sypaná přehrada Břevnice na stejnojmenném potoce pro účely zásobení užitkovou vodou CHKZ Chotěboř. Účel vodního díla: - Zásobování užitkovou vodou. - Individuální rekreační oblast. - Sportovní rybolov. - Částečná ochrana před povodněmi. Postup stavby: V roce 1951 se objevily první úvahy o vybudování nádrže pro zásobování užitkovou vodou. Kromě nedostatku vody byl brán v potaz i nedostačující technický stav jediné používané nádrže. V roce 1953 bylo vypracováno vodohospodářské řešení a úvodní projekt Hydroprojektem Praha. Konečný projekt v roce 1954 zpracoval Státní projektový ústav Hradec Králové a povolení ke stavbě vydal v roce 1955 KNV Pardubice.

Samotné vodní dílo bylo postaveno v rozmezí let 1956 až 59. Generální dodavatel stavby byl Průmstav Pardubice a technologickou část stavby dodal investor CHKZ Chotěboř (Chotěbořské kovodělné závody). Nádrž byla zkolaudována v listopadu 1959 a po zkušebním provoze byla v únoru 1962 předána do trvalého užívání. Celkový náklad na stavbu činil v tehdejší době 7.8 mil. Kčs. Technický stav nádrže je neustále sledován.

Současnost přehrady

Vodní dílo patří do III. kategorie podle vyhlášky č.62/75 Sb. Technicko-bezpečnostní dohled vykonává správce nádrže a okresní úřad Havlíčkův Brod. V roce 1993 bylo vodní dílo oploceno jednak kvůli nevhodnému chování rekreantů a dále kvůli ochraně zařízení proti nežádoucí manipulaci. Vodní hladina je každoročně vybojkována ve vzdálenosti 50 m od hráze. Do takto označeného prostoru je vstup zakázán a lidé si musejí být vědomi toho, že pohybovat se ve vodě zejména v blízkosti odběrného objektu, na který vede ze břehu lávka, je životu nebezpečné. Vodní dílo v současné době provozuje a spravuje společnost: Chotěbořské strojírny - Služby, a.s., Chotěboř.

Zajímavosti v okolí přehrady

V okolí jsou i přírodní zajímavosti:

Literatura

Použitá literatura:

Autor: Petr Holas, 2.C