panorama.jpg, 71kB

Vrané

Základní údaje
Poloha Vodní tok Vltava
Nejbližší obec Vrané nad Vltavou, Černošice
Souřadnice WGS 84 49°56′10" N, 14°22′19" E
Účel energetický, rekreační, plavba, vyrovnávání kolísání průtoku
Rok zprovoznění 1936
Průměrný průtok 2800 m³/s
Aktuální stav výška hladiny, přítok a odtok
Plocha povodí 17 784,64 km²
Hráz Typ jezové přehradní těleso
Kóta koruny 203,6 m n. m.
Šířka v koruně 4,2 m
Délka v koruně 80 m
Výška nad základem 22 m
Bezpečnostní přeliv Typ jez
Průměr 80 m
Kapacita 2804 m³/s
Hrazení tabule
Nádrž Zásobní objem 2523 mil. m³
Vymezený retenční objem 0 mil. m³
Celkový objem 11,101 mil. m³
Max. zátopová plocha 263 ha

Historie přehrady

Vodní dílo Vrané nad Vltavou je prvním a nejstarším stupněm Vltavské kaskády, když byl v roce 1931 byl zřízen státní fond na stavbu vodních děl, první akcí z něj financovanou byla stavba vodního díla ve Vraném. Hlavním důvodem stavby Vranského stupně byly plavební účely. Umístění zdymadla Vrané bylo, navzdory sporům o řešení zbylých objektů Vltavské kaskády, vždy uvažováno ve stejném říčním profilu. Vodní dílo Vrané se začalo budovat na podzim 1930 a bylo dokončeno v roce 1935. Současně se stavbou samotného díla probíhaly stavební úpravy v plavební trati.

Současnost přehrady

Plavební podmínky pod Vraným byly v 80. létech výrazně vylepšeny vybudováním plavebního stupně Modřany.

Při povodni v srpnu 2002 protékalo přehradou až 3500 m³/s, tedy o 700 m³/s více, než činí kapaita jezu. V důsledku toho se hladina nad a pod jezem vyrovnaly.

V současnosti je přehrada dálkově řízena ze Štěchovic.

Zajímavosti v okolí přehrady

Soutok Vltavy a Sázavy

U soutoku lze často pozorovat barevně odlišnou modrou vodu Vltavy a jílem hnědou vodu Sázavy.

Ostrov Kilián

Na ostrově ležícím nad soutokem Vltavy se Sázavou jsou dodnes patrné pozůstatky kláštera z roku 999.

Posázavský pacifik

Železniční trať údolím Sázavy k Davli a dále k Vranému kopíruje přehradou Vrané způsobené vzdutí Sázavy před soutokem s Vltavou a posléze i pravý břeh Vltavy samé.

Literatura

Použitá literatura:

Autor: Anna Poustková, 2.C