panorama.jpg, 71kB

Klíčava

Základní údaje
Poloha Vodní tok Klíčava a Lánský potok
Nejbližší obec Klíčava, Požáry, Zbečno a Městečko
Souřadnice 50°3′52" N, 13°56′2" E
Účel Vodohospodářský, ochranný
Rok zprovoznění 1955, poslední z mnoha rekonstukcí v roce 2005
Průměrný průtok 180 l/s
Aktuální stav výška hladiny, přítok a odtok
Plocha povodí 80,1 km²
Hráz Typ Betonová tížná, přímá
Kóta koruny 294,6 m n. m.
Šířka v koruně 6,7 m
Délka v koruně 175,9 m
Výška nad základem 50,2 m
Bezpečnostní přeliv Typ korunový
Průměr 19 m
Kapacita 100 m³/s
Hrazení nehrazený
Nádrž Zásobní objem 7,927 mil. m³
Vymezený retenční objem 0,6 mil. m³
Celkový objem 10,4 mil. m³
Max. zátopová plocha 71,4 ha

Historie přehrady

Klíčava Přehrada byla vybudována v letech 1948–1955 a měla sloužit k zásobování Kladna a okolí pitnou vodou. Při stavbě se využívala také práce mladých řeholníků internovaných v rámci Akce K.[1] Přehradu provozuje organizace Povodí Vltavy, s. p.

Nedaleko pod hrází je umístěn objekt úpravny vody, který byl zprovozněn v květnu 1952, v letech 1996–1999 byla přestavěna a modernizována na maximální výkon 180 litrů za sekundu. Vodárnu vlastní VKM a. s. a provozují ji Středočeské vodárny, a. s. ze skupiny Veolia Voda. V okolí přehrady je hygienické pásmo 1. stupně, přísný zákaz skládky a vyhazování nebezpečných odpadů.

Celá vodní nádrž je obklopena Lánskou oborou a není veřejně přístupná, veřejnost je připuštěna pouze na korunu hráze, k níž se lze dostat silničkou ze Zbečna údolím Klíčavy (asi 3 km) nebo po červené turistické značené trase vedoucí napříč údolím (například od Křivoklátu).

Současnost přehrady

Přehrada dnes slouží jako zásobárna putné vody pro kladenskou oblast.

Zajímavosti v okolí přehrady

Prakticky celá nádrž je v Lánské oboře, kde je honitba Kanceláře prezidenta republiky. Vlastní hráz je přístupná veřejnosti, ale přístup kolem nádrže je po obou stranách hráze pro veřejnost uzavřen. Celá nádrž je v CHKO Křivoklátsko, u přítoku potoka Klíčava je přírodní rezervace „Alžběta“.

Literatura

Použitá literatura:

Autor: Michal Šindelář, 2.C