panorama.jpg, 71kB

Žlutice

Základní údaje
Poloha Vodní tok Střela
Nejbližší obec Žlutice
Souřadnice WGS 84 50°5′17.11" N, 13°7′41.07" E
Účel Akumulace vody pro přilehlou úpravnu pitné vody a výroba elektřiny, ochranný
Rok zprovoznění 1968
Průměrný průtok 1,24 m³/s
Aktuální stav výška hladiny, přítok a odtok
Plocha povodí 214,4 km²
Hráz Typ sypaná zemní
Kóta koruny 510,83 m n. m.
Šířka v koruně 3,1 m
Délka v koruně 235 m
Výška nad základem 30 m
Bezpečnostní přeliv Typ boční, v jednom poli
Průměr 35 m
Kapacita 200 m³/s
Hrazení nehrazený
Nádrž Zásobní objem 10,462 mil. m³
Vymezený retenční objem 4,107 mil. m³
Celkový objem 12,802 mil. m³
Max. zátopová plocha 150 ha

Historie přehrady

Nádrž byla vybudována na vodním toku Střela v letech 1965-1968 především k akumulaci vody pro úpravnu pitné vody zdejší oblasti.

Dále pak jako ochrana před povodněmi a ke zlepšení průtoku pod hrází.

Současnost přehrady

Dnes je hráz využívaná k chovu ryb, takže sportovní rybolov je zde zakázán. Lesnaté okolí přehrady spolu se stejnojmennou obcí Žlutice poskytují ideální podmínku pro rekreaci.

Také zde funguje vodní elektrárna postavená v roce 1997.

Žlutice přehrada

Zajímavosti v okolí přehrady

V oklolí přehrady se nachází trosky hrádku Štědrý ze 14. století, sloup Nejsvětější trojice a barokní kostel sv. Petra a Pavla ve Žluticích

Literatura

Použitá literatura:

Autor: Šimon Knotek, 2.B