panorama.jpg, 71kB

Orlík

Základní údaje
Poloha Vodní tok Vltava
Nejbližší obec Solenice
Souřadnice WGS 84 49°36'22.41" N, 14°10'54.44" E
Účel Energetický, zásobní, rekreační, ochranný
Rok zprovoznění 1963
Průměrný průtok 83,5 m³/s
Aktuální stav výška hladiny, přítok a odtok
Plocha povodí 12105,96 km²
Hráz Typ Betonová tížná
Kóta koruny 361,10 m n. m.
Šířka v koruně 21,2 m
Délka v koruně 450 m
Výška nad základem 90,5 m
Bezpečnostní přeliv Typ korunový
Průměr 8 m
Kapacita 2183 m³/s
Hrazení segment
Nádrž Zásobní objem 374,428 mil. m³
Vymezený retenční objem 62,072 mil. m³
Celkový objem 716,5 mil. m³
Max. zátopová plocha 2732,7 ha

Historie přehrady

Naše největší VD - přehrada Orlík se nachází na řece Vltavě 91 km jižně od Prahy. Poprvé zde byl vysoký přehradní stupeň navržen v roce 1911 Dr. Ing. Radoušem. Jednalo se o hráz vysokou 40 metrů určenou především k energetickému využití. Plánoval se i další přehradní stupeň - VD Kamýk. Konečné rozhodnutí o umístění a spolupráci oboou vodních děl bylo dáno v roce 1953. Přípravné stavební práce byly zahájeny v roce 1953 a pokračovaly až do roku 1957. Teprve v průběhu těchto prací (v prosinci 1955) byl vládou ČSR schválen úvodní projekt - VD Orlík. Vlastní stavba přehrady byla zahájena v dubnu 1957. S napouštěním nádrže se začalo 29. září 1960. V dubnu 1961 byl uveden do provozu první turbogenerátor, poslední čtvrtý generátor byl spuštěn v březnu 1962.

orlik

Současnost přehrady

Hlavním účelem přehrady je výroba elektrické energie, akumulace vody pro nadlepšení průtoku na spodním toku Vltavy a Labe, částečná ochrana území pod přehradou a také část Prahy před velkými vodami. Vedle toho slouží nádrž k rekreaci, k provozování plavby a vodních sportů a využívá se i k rybnímu hospodaření. Přes nádrž vedou dva silniční mosty - Podolský a Žďákovský most a jeden železniční most na trati Tábor - Ražice.

most

Zajímavosti v okolí přehrady

V okolí přehrady se nachází zámek Orlík, hrad Zvíkov a románský kostelík sv. Bartoloměje v Červené nad Vltavou.

zamek

Literatura

Použitá literatura:

Autor: Nikola Rothbauerová, 2.D