panorama.jpg, 71kB

Římov

Základní údaje
Poloha Vodní tok Malše
Nejbližší obec Římov
Souřadnice WGS 84 48°50′50" N, 14°29′9" E
Účel zdrojem vody pro vodárenskou soustavu jižních Čech (ČB)
Rok zprovoznění 1978
Průměrný průtok 4,38 m³/s
Aktuální stav výška hladiny, přítok a odtok
Plocha povodí 488,5 km²
Hráz Typ přímá, kamenitá, sypaná z místních materiálů
Kóta koruny 473,45 m n. m.
Šířka v koruně 6,75 m
Délka v koruně 290 m
Výška nad základem 55,73 m
Bezpečnostní přeliv Typ hrazený, korunový přeliv
Průměr 20,85 m
Kapacita 392 m³/s
Hrazení segmenty
Nádrž Zásobní objem 30,016 mil. m³
Vymezený retenční objem 1,72 mil. m³
Celkový objem 33,636 mil. m³
Max. zátopová plocha 210,31 ha
rimov_zima.jpg, 1216kb
rimov_zatop.jpg, 1216kb

Historie přehrady

Koncem 60. let 20. let začalo plánování výstavby přehrady Římov, za účelem zásobování vodou jižní Čechy (hlavně ČB). Mezi hlavní kritéria patřilo hlavně možnost hygienické údržby (kvalitativní) a možné množství zadržené vody (kvantitativní). Zároveň se uvažovalo o výhodné poloze vzhledem k zásobovaným místům kraje.

V roce 1974 bylo vybráno místo hrazení v profilu obce Římov, a téhož roku započaly práce, které byly dokončeny o 4 roky později.S výstavbou přehrady probíhalo zároveň i odlesnění a vyčištění zátopové plochy (dokončené v roce 1977) a také výstavba mostu přes budoucí nádrž mezi obcemi Velešín a Svatý Jan nad Malší. Finální práce byly hotovy v roce 1978 a v červnu téhož roku se začalo s napouštěním.

Současnost přehrady

Nádrž je v současnosti největší vodárenskou nádrží v jižních Čechách (z hlediska objemu odebírané vody a objemu samotné nádrže). Nádrž je chráněna hygienickými stanovami a opatřeními proti znečištění. V ochranném pásmu byly vybudovány čistírny odpadních vod ve větších obcích, dále zalesněny plochy v dosahu 100m od zátopové hranice, vytvořeny homogenizační rybníky, záchytné příkopy atd. Také jsou zde opatření zaměřená na hospodaření v okolí nádrže. Voda v nádrži je předmětem výzkumu Akademie věd ČR (především výzkum, co se týče vlastností vody).

Zajímavosti v okolí přehrady

Zajímavosti v okolí přehrady - to je obec Římov a všechno s ní spojené. Římov je významným jihočeským poutním místem na toku Malše, asi 480 m nad mořem. Jeho historie sahá až do 10. století, ale významným se stává až v polovině 17. století s vybudováním křížové cesty.

V Římově mají poutní komplex - čtverhranné nádvoří, ve kterém jsou vyhlášené staré lípy (3), ze kterých je nejznámější asi lípa Jana Gurreho - 680 let stará! Uprostřed nádvoří stojí kaple, dále také zvonice a můžeme zde najít mnoho zajímavých obrazů atd.

Po prohlídce komplexu můžete projít značenou, přibližně 6km dlouhou, unikátní křížovou cestu - s 25 zastaveními. To vše v okolí Římova.

Celá oblast je součást Pomalší, což je velmi rozsáhlá oblast a na vypisování všech zajímavostí tu místo není. Turistické zajímavosti Pomalší najdete zde.

Za zmínku ještě určitě stojí zřícenina hradu Velešín, který se nachází na pravém břehu řeky Malše, asi 1,5km od města Velešín (které je však na druhém břehu). K donedávna nepřístupné památce se dá dostat z obce Sedlec. Hrad byl postaven asi ve 13. století Přemyslem Otakarem II. a od konce 14. století byl majetkem Rožmberků, poté je opuštěn (Vok z Rožmberka odmítá investovat do rekonstrukce) a od roku 1487 začíná chátrat. Na místě zůstaly pouze fragmenty stavby, která měla hlavní věž, dvě vedlejší části, románskou rotundu, obranné věže a další. Celý komplex byl obklopen hradním příkopem a měl velmi dobrou strategickou polohu - ani husité hrad nedobyli. Odsud se můžete vydat na rozhlednu Slabšovka u Besednice. Za návštěvu stojí také klášter Zlatá Koruna nebo zřícenina hradu Maškovec u Kamenného Újezda.

rimov_velesin.jpg, 1216kb

Literatura

Použitá literatura a odkazy:

Autor: Patrik Trska, 2.D