panorama.jpg, 71kB

Němčice

Základní údaje
Poloha Vodní tok Sedlický potok
Nejbližší obec Němčice, Trhový Štěpánov, Vlašim
Souřadnice WGS 84 49°40′25" N, 15°5′44" E
Účel Přehrada je určená k zachycování splavenin ze a href="../../Vltava/Sazava/Zelivka/SedlickyPotok/index.htm">Sedlického potoka. Naplavaniny by se jinak dostávaly do Želivské přehrady a zhoršovaly kvalitu její vody.
Rok zprovoznění 1980
Průměrný průtok 46,50 m³/s
Aktuální stav výška hladiny, přítok a odtok
Plocha povodí 82,3 km²
Hráz Typ Sypaná zemní: písčitá s kamenným podložím
Kóta koruny 387,20 m n. m.
Šířka v koruně 8,5 m
Délka v koruně 165 m
Výška nad základem 12,2 m
Bezpečnostní přeliv Typ Kašnovitý
Průměr 11,5 m
Kapacita 52,33 m³/s
Hrazení Nehrazený
Nádrž Zásobní objem 0,104 mil. m³
Vymezený retenční objem 0,837 mil. m³
Celkový objem 1,16 mil. m³
Max. zátopová plocha 24,7 ha

Historie přehrady

Stavba vodního díla na Sedlickém potoce probíhala během let 1975–1980.

Současnost přehrady

V součastnosti se přehrada stále využívá jako před lety: k čištění Sedlického potoka.

nemcice.jpg, 12kB

Zajímavosti v okolí přehrady

Zhruba 200 m od hráze překlenuje údolí Sedlického potoka kamenný viadukt zrušené železniční tratě z Trhového Štěpánova do bývalých Dolních Kralovic.

Literatura

Použitá literatura:

Autor: Klára Brtnová, 2.D