panorama.jpg, 71kB

Nýrsko

Základní údaje
Poloha Vodní tok Úhlava
Nejbližší obec Stará Lhota
Souřadnice WGS 84 49°15'37.741" N, 13°8'39.673" E
Účel Vodohospodářský - zlepšení průtoku v Úhlavě, zdroj pitné vody pro Klatovsko a Domažlicko; ochranný, energenický
Rok zprovoznění 1969
Průměrný průtok 1,45 m³/s
Aktuální stav výška hladiny, přítok a odtok
Plocha povodí 80,91 km²
Hráz Typ Sypaná kamenitá
Kóta koruny 525,29 m n. m.
Šířka v koruně 5 m
Délka v koruně 320 m
Výška nad základem 36 m
Bezpečnostní přeliv Typ Šachtovitý
Průměr 9,8 m
Kapacita 86 m³/s
Hrazení Nehrazený
Nádrž Zásobní objem 15,966 mil. m³
Vymezený retenční objem 1,81 mil. m³
Celkový objem 18,936 mil. m³
Max. zátopová plocha 141,59 ha

Historie přehrady

Stavbu přehrady schválilo ministerstvo lesního a vodního hospodářství. Výstavba trvala 4 roky a to v letech 1965-69. V roce 1967 byl vystavěn těsnící plášť z betonových desek. Původním účelem byla akumulace vody, kterou bylo možno intervenčně zlepšovat průtok v Úhlavě. Tento způsob zajištění odběru vody byl zvolen přesto, že se jedná o značnou vzdálenost mezi nádrží a těžištěm potřeby. Přímý odběr a vedení vody potrubím by bylo velmi nákladné, navíc by byl ochuzován dlouhý úsek Úhlavy. Ukázalo se, že kapacita nádrže vystačí i po dodávku vody pro Klatovsko a Domažlicko.

V roce 1996 byla na každou spodní výpust nainstalována turbína typu Banki ČKD o max. výkonu 2 x 177 kW.

Současnost přehrady

Nádrž je postavena na úpatí Šumavy a nachází se na horním toku Úhlavy, kde sbírá vodu několika toků. Délka vzdutí je 2,5 km. Kamenitá hráz má návodní železobetonový těsnící plášť. Při levém břehu prochází hrází odpadní a komunikační štola, na jejímž začátku stojí kruhová věž se šachtovým přelivem a vodárenskými odběry ve třech výškách pro odběr co možná nejkvalitnější vody. Spodní výpusti jsou dvě, obě mají průměr 700 mm a uzavírají se rozstřikovacími uzávěry.

Nádrž se nachází v III. zóně chráněné krajinné oblasti Šumava. V zájmu zachování kvalitní surové vody se do nádrže vysazují dravé ryby, potlačující šíření ryb plevelných. Ze všech nádrží v povodí Berounky je v Nýrsku nejčistší voda, nejsou zde ani řasy, ani sinice, snadno se upravuje na pitnou vodu.

Nyrsko.jpg, 101kB

Zajímavosti v okolí přehrady

Naučná stezka Nýrsko

Stezka začíná u silnice směrem na Starou Lhotu, je 4 km dlouhá, má 20 zastavení a je zaměřena na historii a zdejší přírody.

Zřícenina hradu Pajrek

Jedná se o zříceninu hradu 2,5 km od Nýrska. Hrad byl založen ve 14. století, a byl sídlem loupeživého rytíře Jindřicha Kostomlatského.

Bílá strž

Nejvyšší šumavský vodopád a nachází se v údolí Bílého potoka v nadmořské výšce 940 m n. m. Výška vodopádu dosahuje 7 metrů.

U vodopádu se nachází vyhlídková terasa, která vám umožní nádherný pohled na tuto přírodní scenérii.

Černé jezero

Kamenité dno jezera je pokryto několik metrů hlubokou vrstvou pylu okolních jehličnanů.

Literatura

Použitá literatura:

Autor: Eliška Růžičková, 2.C