panorama.jpg, 71kB

Obecnice

Základní údaje
Poloha Vodní tok Obecnický potok
Nejbližší obec Obecnice
Souřadnice WGS 84 49°43'05.293" N, 13°55'27.345" E
Účel vodárenský - akumulace vody pro Příbramsko
Rok zprovoznění 1964
Průměrný průtok 0,13 m³/s
Aktuální stav výška hladiny, přítok a odtok
Plocha povodí 18,362 km²
Hráz Typ sypaná zemní - přímá, kamenitá s hlinitopísčitým těsněním na návodní straně
Kóta koruny 566,02 m n. m.
Šířka v koruně 4 m
Délka v koruně 365 m
Výška nad základem 16 m
Bezpečnostní přeliv Typ boční
Průměr 40 m
Kapacita 67,96 m³/s
Hrazení nehrazený
Nádrž Zásobní objem 0,56587 mil. m³
Vymezený retenční objem 0,16 mil. m³
Celkový objem 0,70 mil. m³
Max. zátopová plocha 19,14 ha

Historie přehrady

Historicky na místě dnešního vodního díla stál rybník Octárna. Původní hráz byla rekonstruována v letech 1962-1964. Byla zvýšena a rozšířena, přisypána kamenitým materiálem, na návodní straně je uložena těsnící zemní vrstva v tloušťce 2,5 m.

Byla rekonstruována na místě původního rybníka Octárna (v minulosti se nedaleko odtud vyráběl ocet).

Současnost přehrady

Dnes je hráz 365 m dlouhá a dosahuje výšky 14 m nad terénem. Pro zvýšení množství vody přitékající do nádrže se postavil tzv. Albrechtický přivaděč, který téměř po vrstevnici přivádí část vody z Albrechtického potoka a ústí do Obecnického potoka asi 1,5 km nad hrází.

Obecnice

Zajímavosti v okolí přehrady

Do Octárny se stéká mnoho malých rašelinných potůčků, což je příčinou kyselosti vody v nádrži (pH = 4). I to je důvod proč se zde nikdy nezdařila výsadba ryb. I přesto se v Obecnickém potoce ještě 50 m metrů před vtokem do Octárny vyskytují např. pstruzi nebo okouni. Další zajímavostí je, že Octárna je jediné místo ČR kde roste orobinec stříbrošedý.

Literatura

Použitá literatura:

Autor: Anna Kortusová, 2.B