panorama.jpg, 71kB

Záskalská

Základní údaje
Poloha Vodní tok Červený potok
Nejbližší obec Chaloupky, Hořovice
Souřadnice WGS 84 49°47'36.397" N, 13°52'37.878" E
Účel Akumulace vody pro průmyslový odběr
Rok zprovoznění 1956-1960
Průměrný tok 0,13 m³/s
Aktuální stav výška hladiny, přítok a odtok
Plocha povodí 21,8 km²
Hráz Typ Sypaná zemní
Kóta koruny 450,30 m n. m.
Šířka v koruně 4 m
Délka v koruně 110 m
Výška nad základem 17 m
Bezpečnostní přeliv Typ Boční (břehový)
Průměr 5,1 m
Kapacita 57,27 m³/s
Hrazení Nehrazený
Nádrž Zásobní objem 0,6 mil. m³
Vymezený retenční objem 0,0759 mil. m³
Celkový objem 0,666 mil. m³
Max. zátopová plocha 12,47 ha

Historie přehrady

Přehrada Záskalská byla vybudována v letech 1956 až 1960 na Červeném potoce na kraji vojenského újezdu Brdy. Slouží zejména k akumulaci vody pro průmyslový odběr. Další využití je k transformaci povodňových průtoků, zajištění minimálního odtoku z nádrže a k rekreaci.

Záskalská

Současnost přehrady

Hráz je přímá, sypaná, zemní, délky 110 m a výšky nad terénem 16 m. Kolmo na osu hráze v pravé části je železobetonová štola, ve které je umístěno výpustné i odběrné potrubí. Na levé straně hráze je nehrazený boční přeliv. Betonový skluz a vývar jsou uloženy mimo těleso hráze v rostlém terénu. Objem nádrže je 0,74 mil/m³, délka vzdutí je 1 km.

Zajímavosti v okolí přehrady

Přibližně 1 km pod Záskalskou je rybník Dráteník, který je rovněž ve správě Povodí Vltavy, státní podnik. Je podstatně starší, byl postaven na přelomu 19. a 20. století

Literatura

Použitá literatura:

Autor: Barbora Andrová, 2.C