panorama.jpg, 71kB

Kořensko

Základní údaje
Poloha Vodní tok Vltava
Nejbližší obec Neznašov
Souřadnice WGS 84 49°14'27" N, 14°22'45" E
Účel Za účelem odběru vody pro jadernou elektrárnu Temelín (JETE)
Rok zprovoznění 1991, ale stavba trvala 1986-1991
Průměrný průtok 54,9 m³/s
Aktuální stav výška hladiny, přítok a odtok
Jez Typ Jezové betonové těleso tvoří tzv. „ponořený stupeň“, což znamená, že voda je zadržována pouze v době, kdy hladina vody v Orlické nádrži nedosahuje svého maxima (354 m n. m.).
Kóta pevné části jezu 347,80 m n. m.
Šířka jezových polí 4 x 20 m
Stavební délka jezu 89 m
Kapacita jezu 1110 m³/s
Celková hrazená výška stupně 8 m
Nádrž
Celkový objem 2,8 mil. m³

Historie přehrady

Kvůli výrazným změnám průtoků pod VD Hněvkovice způsobované provozem vodní elektrárny bylo pod soutokem Lužnice s Vltavou ve vzdutí nádrže Orlík vybudováno vodní dílo Kořensko. Vodní přehrada Kořensko byla vybudována stejně jako přehrada Hněvkovice v letech 1986-1991 a stejně jako vodní přehrada Hněvkovice patří k nejnovějším stupňům vltavské kaskády, který se nachází 2km pod ústím Lužnice do Vltavy.

Současnost přehrady

Vodní přehrada Kořensko je pohyblivý jez o čtyřech polích. Hradící konstrukci tvoří ocelové hydraulicky ovládané klapky. Mezi plavební komorou a jezem byla vybudována vodní elektrárna. Stálým úkolem díla je homogenizace odpadních vod z jaderné elektrárny Temelín a zajištění stále úrovně hladiny v oblasti Týna nad Vltavou.

Vlastníkem je Česká republika a správcem: Povodí Vltavy, státní podnik. Provozovatelel: Povodí Vltavy,státní podnik.

Zajímavosti v okolí přehrady

U levého břehu je umístěna plavební komora pro lodě do nosnosti 300t.Součástí vodního díla je průtočná vodní elektrárna se dvěma soustrojími s horizontálními Kaplanovými turbinami s instalovaným výkonem 2 × 1,9 MW a plavební komora. V okolí přehrady se nachází i kemp, který je využíván převážně rybáři, protože je to skvělé místo pro sportovní rybolov s možností trofejních úlovků jako sumec, candát, kapr, štika, tolstolobik a amur. Lodní doprava zde byla zahájena v roce 2000, kdy byla otevřena plavební komora a zajíždějí sem lodě z Orlíku. Dále je zde provozována loď Regent, která je pro 12 osob a kotví u vývaziště Pod Kostelem a vykonává projížďky směr Kořensko.

Literatura

Použitá literatura:

Autor: Jan Kasl, 2.D