panorama.jpg, 71kB

Lučina

Základní údaje
Poloha Vodní tok Mže
Nejbližší obec Svobodka, Tachov
Souřadnice WGS 84 49°48'22.556" N, 12°34'54.889" E
Účel vodárenský, zásobuje město Tachov pitnou vodou
Rok zprovoznění 1977
Průměrný průtok 1,09 m³/s
Aktuální stav výška hladiny, přítok a odtok
Plocha povodí 104,82 km²
Hráz Typ sypaná z kamenů
Kóta koruny 535,80 m n. m.
Šířka v koruně 4 m
Délka v koruně 183,5 m
Výška nad základem 23,5 m
Bezpečnostní přeliv Typ šachtový
Průměr 9,7 m
Kapacita 104 m³/s
Hrazení železo-betonové
Nádrž Zásobní objem 5,56 mil. m³
Vymezený retenční objem 1,803 mil. m³
Celkový objem 5,79 mil. m³
Max. zátopová plocha 86,2 ha

Historie přehrady

Přehrada se stavěla v letech 1970-1975. Ověřovací provoz probíhal do konce roku 1976. Kolaudace a uvedení do trvalého provozu v polovině roku 1977.

Současnost přehrady

Umělá vodní nádrž Lučina je situována v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Kolem vodní nádrže vznikla z regionálního hlediska významná rekreační oblast. Okolí je vhodné pro pěší turistiku a cykloturistiku, lokalita Bílých Karpat je cenná mimo jiné svými orchideovými loukami. V dostupné vzdálenosti se nachází významná centra Slovácka. Pláž je travnatá s postupným vstupem do vody a s bezpečným vstupem do vody po schodech.

Zajímavosti v okolí přehrady

Přehrada se stavěla v letech 1970 – 1975 a její hlavní účel je vodárenský pro oblast Tachova. Postavila se prakticky v místě, odkud do té doby čerpala úpravna vody přímo z koryta Mže, což při malých průtocích nestačilo. Raritou tedy je, že úpravna vody stála mnohem dřívnež vlastní přehrada. Další účel přehrady je nadlepšování průtoků v řece Mži pro úpravnu vody e Stříbře cca 30 km po toku.

Literatura

Použitá literatura:

Autor: Kristýna Suková, 2.B