panorama.jpg, 71kB

Láz

Základní údaje
Poloha Vodní tok Litavka
Nejbližší obec Láz
Souřadnice WGS 84 49°39'34.171" N, 13°53'37.784" E
Účel Vodohospodářský - rezervoár pitné vody
Rok zprovoznění 1822
Průměrný průtok 0,060 m³/s
Aktuální stav výška hladiny, přítok a odtok
Plocha povodí 7,8 km²
Hráz Typ Sypaná zemní
Kóta koruny 643,26 m n. m.
Šířka v koruně 5 m
Délka v koruně 255 m
Výška nad základem 15,7 m
Bezpečnostní přeliv Typ Kašnový
Průměr 21,8 m
Kapacita 35,7 m³/s
Hrazení Nehrazený
Nádrž Zásobní objem 641,35 mil. m³
Vymezený retenční objem 642,15 mil. m³
Celkový objem 0,958 mil. m³
Max. zátopová plocha 17,33 ha

Historie přehrady

Nádrž byla budována v letech 1818–22 jako zásobárna vody, potřebné pro příbramské doly a hutě. Původně se jmenovala podle arcivévody Františka Karla Erzherzog Franz Karl Teich No.1.. V letech 1857-59 byla po havárii rekonstruována. K další významné rekonstrukci se pak přistoupilo až po více jak 100 letech, mezi roky 1991-93.

Láz

Současnost přehrady

Lázská nádrž byla propojena s o něco výše položenou Pilskou nádrží korytem, které od Lázu dále pokračovalo velkým obloukem až na Březové Hory v Příbrami. Tudy byla vedena voda pro důlní a hutní provozy. Tento zděný povrchový kanál, zvaný také „Struhy“, dlouhý 17,5 km je u nás zcela ojedinělou technickou památkou. Po roce 1960 však již nebyl udržován a nachází se nyní v žalostném stavu, na řadě míst je i zasypán.

Zajímavosti v okolí přehrady

Samotná oblast Lázské nádrže a její okolí se nachází ve Vojenském újezdu Brdy a oficiálně je veřejnosti nepřístupná. Nedaleko však vede (již v částečně zpřístupněné části újezdu) cyklostezka, spojující Láz – Žernovou s Pilskou nádrží (vede podle „Struh“) a jižně od nádrže pak vede veřejná komunikace Láz – Nepomuk u Rožmitálu p.T. a také cyklostezka 8190, procházející další částečně zpřístupněnou oblastí VVP Brdy.

Literatura

Použitá literatura:

Autor: Monika Mašková, 2.B