Zvláště chráněná území ČR Národní parky Chráněné krajinné oblasti Maloplošná chráněná území Táborska

Pacova hora

(Přírodní rezervace)

Lokalita

Pacova hora je přírodní rezervace v okrese Tábor v Křemešnické vrchovině. Rozkládá se nedaleko města Chýnov a obce Dolní Hořice. Navazuje na Chýnovskou jeskyni, která se nachází východně právě od Pacovy hory.

Rok vyhlášení 2002
Katastrální území Dolní Hořice
Rozloha 15,7851 ha
Nadmořská výška 550 m
Obrázek není k dispozici

Předmět ochrany

Předmětem ochrany je zdejší mineralogické naleziště doplněné výskytem chráněných živočichů a rostlin. V roce 2009 čítal výčet minerálů vyskytujících se v této přírodní rezervaci 73 různých druhů. (př.např. korund, spinel, kyanit, zoisit, anortit, rutil, Cr-muskovit, pargasit, dravit, palygorskit, arsenopyrit, magnetit, záhněda, kalcit, albit, ilmenit, stilbit, granát). Instruktážní řez v bývalém vápencovém lomu prokázal výskyt hornin pestré skupiny moldanubika.

Rostliny

Z rostlin vyskytujících se rostlin na Pacově hoře je třeba zmínit kruštíka tmavočerveného, vemeník dvoulistý a okrotici bílou.

Živočichové

Mezi zástupce živočichů pak řadíme nasledující zástupce: zlatohlávek tmavý, svižník polní, otakárek fenyklový, perleťovec prostřední, ropucha obecná, skokan štíhlý, výr velký.

Historie

Základ lomu na Pacově hoře vznikl v roce 1857. Od tohoto roku probíhala těžba nepřetržitě až do 60. let 20. století, kdy došlo k ukončení těžby vápence a až do roku 1998 se zde těžilo drcené kamenivo.

Použitá literatura

Jako zdroje těchto informací jsem použil/a následující literaturu:

Autor:Jan Větrovský, V4.G, 2011